Data publicării: 24 mai 2023

Tot mai mult, în ultimii ani, se vorbește despre gazele cu efect de seră. Dar ce sunt acestea, de fapt?
Un gaz cu efect de seră este acela care absoarbe și emite energie radiantă. Principalele gaze cu efect de seră în atmosfera Pământului sunt dioxidul de carbon, metanul, protoxidul de azot, hidroflorocarburi, perflorocarburi, hexaflorura de sulf, triflorura de azot. Ele acționează precum un geam într-o seră: absorb energia și căldura soarelui care, apoi, sunt radiate spre suprafața Pământului împiedicând scăparea acestora în spațiu.

Proliferarea bolilor și inundațiile catastrofele – doar câteva efecte

Cele mai multe gaze cu efect de seră apar în mod natural în atmosferă, iar existența lor a dus la apariția și menținerea vieții pe planeta noastră. Dar activitatea umană contribuie la acumularea acestora în exces. Ca urmare, efectul de seră din atmosferă este accentuat și modifică clima planetei noastre, ducând la schimbări în tiparele căderilor de zăpadă și ploilor, la o creștere a temperaturilor medii și la evenimente climatice extreme, cum ar fi valurile de căldură și inundațiile.

Cel mai mare pericol îl reprezintă creșterea temperaturilor medii, care are efecte devastatoare. Pe lângă efectele asupra culturilor, creșterea temperaturilor medii la nivel global cu numai 3°C duce la dezvoltarea unor noi agenți patogeni, precum și la înmulțirea acestora. Un alt pericol îl reprezintă topirea calotelor glaciare, care ar avea ca efect inundații catastrofale în mai multe zone litorale și reducerea suprafeței uscatului. Nu mai vorbim despre impactul asupra agriculturii, care s-ar reflecta în scăderea producțiilor de hrană…

Pe scurt, iată câteva motive principale pentru care reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este o prioritate la nivel mondial. Important de știut este și faptul că fiecare dintre noi poate contribui la aceasta, mai mult sau mai puțin. Cel mai la îndemână este să colectăm toate deșeurile reciclabile. Astfel facem să nu mai fie necesară producerea unor noi cantități de materiale, care generează o parte însemnată din gazele cu efect de seră.

Vom reveni și cu alte materiale în care vom explica mai amănunțit cum putem acționa, în domenii specifice, în acest sens.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: