Data publicării: 2 aprilie 2021

Biodiversitatea este din ce în ce mai atent urmărită în ultimii ani. Acest lucru este firesc, căci biodiversitatea este cel mai sigur indicator al stării de sănătate a mediului. Orice poluare, orice modificare a parametrilor, determină rapid dezechilibre grave în această privință.

Creșterea biodiversității, condiționată de păstrarea curățeniei mediului

Conform părerii specialiștilor, rezultat al monitorizării atente și constante, pe o perioadă îndelungată, țara noastră a înregistrat rezultate foarte bune în ceea ce privește conservarea și sporirea biodiversității.

România este o țară cu o diversitate biologică ridicată, nu numai în ceea ce privește speciile, ci și ecosistemele naturale, care reprezintă cam 47% din suprafața totală a țării. Aceste lucruri se reflectă și în faptul că România deține cele mai mari populații de lupi, urși, capre negre și râși din întreaga Europă, cât și zone forestiere și alpine nealterate, adăpostite de lanțul muntos al Carpaților.

Pe teritoriul României sunt identificate cca. 3.700 de specii de plante, dintre care 4% îl reprezintă speciile endemice. În ceea ce privește fauna, sunt identificate un număr de cca. 33.792 specii de animale, dintre care 33.085 nevertebrate și cca. 707 vertebrate.

Un alt indicator că lucrurile stau foarte bine în domeniul biodiversității este acela că în ultimii ani specii dispărute au reapărut pe câmpuri și în păduri. Un exemplu foarte recent este acela al dropiilor, dispărute acum aproximativ 80-100 de ani, care au reapărut în Insula Mare a Brăilei și în Banat.

Castorii au dispărut din România în jurul anului 1830. Acum 25 de ani, aproximativ 30 de exemplare au fost aduse din Germania și eliberate pe cursurile Ialomiței, Oltului, Mureșului. La ora actuală sunt monitorizate colonii importante, atât pe cursurile de apă amintite, dar și pe alte râuri.

Zimbrii, care de multă vreme nu se mai găseau decât în rezervații, cresc acum în libertate în păduri din Neamț.

Populațiile de sturion din Dunăre sunt și ele în creștere, după cum relevă rezultatele monitorizărilor.

Acestea sunt doar câteva exemple ale modului în care eforturile comune, ale fermierilor și ale oamenilor de știință au dat roade. Căci o condiție absolut necesară pentru ca toate aceste lucruri să se petreacă este ca apele să se păstreze curate și bunele practici agricole să fie respectate. Altfel, orice efort este în zadar!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: