Data publicării: 9 februarie 2022

Gestionarea corectă a gunoiului de grajd reprezintă una din cele mai importante responsabilități ale crescătorilor de animale, dar și a autorităților locale. Investițiile finanțate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN), sunt implementate pentru a oferi autorităților locale posibilitatea depozitării corecte a gunoiului de grajd, respectând reglementările europene și naționale în vigoare privind prevenirea poluării apelor cu nitrați din surse agricole. Este un fapt deja bine cunoscut că depozitarea gunoiului de grajd direct pe pământ este principala cauză a poluării apelor din fântâni cu nitrați.

Tocmai pentru a preveni această poluare cu nitrați, o nouă platformă comunală de depozitare a gunoiului de grajd a fost construită în comuna Drăguşeni, județul Iaşi, cu o capacitate de stocare de 1.600 mc/an. Investiția totală pentru construirea platformei și achiziționarea utilajelor necesare unei bune funcționări a fost de 1.989.207 lei cu TVA, din care 114.764 lei cu TVA este contribuţia din bugetul local.

Totodată, investiția a inclus şi un set de utilaje pentru buna exploatare a platformei, respectiv pentru dezvoltarea unui sistem public de colectare a bălegarului de la crescătorii de animale: un tractor, două remorci, un încărcător frontal, o mașină de împrăștiat compostul și o cisternă vidanjă. Aceste echipamente asigură un management corect al gunoiului de grajd, în vederea obținerii unui îngrășământ organic de calitate și pot fi folosite și la împrăștierea mraniței pe terenurile agricole.

Un plus al platformelor comunale pentru gunoiul de grajd este că acestea sunt construite în afara zonelor locuite, reducând substanțial disconfortul produs de bălegarul care, altfel, ar fi stocat în gospodării.

UAT-ul decide asupra modului în care costurile de exploatare a platformei urmează a fi acoperite, printr-o Hotărâre a Consiliului Local. Compostul rezultat (mranița) va putea fi valorificat prin vânzare, împrăștiere pe terenurile agricole sau, în funcție de contractul încheiat cu fermierii, va putea fi returnat acestora pentru uz propriu.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole. Proiectul este în a doua fază, cea de finanțare adițională. Proiectul inițial a demarat în 2008 și s-a încheiat în 2017 și a finanțat un număr de 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanțarea adițională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în martie 2022. În această fază a proiectului vor fi finanțate peste 86 de comunități locale.