Data publicării: 22 februarie 2021

Marea majoritate a agricultorilor consideră că arătura cu întoarcerea brazdei este principala lucrare a solului. Această operație tehnologică este aplicată în sistemele tehnologice convenționale. Mai mult, după această lucrare principală a solului sunt aplicate și combinate multe alte lucrări secundare, în scopul obținerii unui pat germinativ cât mai uniform, fin și afânat.

Adesea, astfel de practici agricole sunt înlocuite parțial sau în totalitate prin introducerea erbicidării totale pentru controlul eficient al buruienilor, fiind, de regulă, specifică sistemelor tehnologice conservative.

Lucrările se fac doar atunci când umiditatea solului permite!

În ciuda acestei concepții adânc înrădăcinate, pe solurile nisipoase și prăfoase, în timpul ploilor, există riscul ca patul germinativ fin să înregistreze procese negative de compactare și crustificare. Pe terenurile situate în pantă apar scurgerile de suprafață, ca urmare a reducerii capacității solului de a absorbi apa din precipitații. De asemenea, traficul repetat pe solul umed determină compactarea în adâncime, un proces care este dificil și costisitor de remediat.

Pentru ca astfel de fenomene să fie evitate trebuie respectate următoarele măsuri:

  • lucrările trebuie efectuate doar la starea optimă de umiditate, în special pe solurile cu un conținut ridicat de argilă. De aceea, înainte de intrarea pe teren trebuie efectuată verificarea conținutului de apă din sol, care poate fi apreciat fie direct în câmp, prin modelarea manuală a solului, sau, cel mai precis prin determinări gravimetrice ale conținutului de apă;
  • pe solurile nisipoase și prăfoase unde există riscul crustificării, patul germinativ trebuie să fie mai grosier;
  • paturile germinative umede nu se vor tasa prin tăvălugire, după semănat, pe terenurile care prezintă risc de crustificare;
  • trebuie sporit conținutul de materie organică din sol, pentru a îmbunătăți caracteristicile tehnologice și a facilita modul de lucrare. Creșterea conținutului de materie organică din sol este un proces lent, care se desfășoară pe termen relativ lung. Aceasta poate fi realizată în timp prin utilizarea constantă a îngrășămintelor organice naturale și printr-o o rotație corespunzătoare a culturilor care să includă și plante utilizate ca îngrășământ verde.
  • se va verifica starea de compactare a solului și adâncimea la care există un risc de apariție a acesteia. Acolo unde este necesar, trebuie să se efectueze subsolajul sau scarificarea la adâncimea și lățimea corectă, în perioade corespunzătoare condițiilor de umiditate ceva mai redusă a solului.

Urmând aceste câteva sfaturi, se poate evita tasarea solului în timpul lucrărilor agricole de primăvară.