Data publicării: 18 decembrie 2019

Omul gospodar își face iarna car și vara sanie, spune un vechi proverb românesc. Adaptat vremurilor noastre s-ar traduce prin aceea că cea mai nimerită perioadă pentru revizia utilajelor agricole o reprezintă iarna.

Revizia se face doar în hale cu podele betonate!

Perioada optimă pentru efectuarea reviziilor generale la utilajele agricole din ferme o reprezintă lunile de iarnă, când acestea se află „în hibernare”. Îngrijite acum, ele vor putea funcționa fără surprize și fără a cauza pierderi de producție în sezonul de lucru. Dar și reviziile acestor utilaje implică operațiuni care pot cauza poluări, uneori destul de grave. De aceea este necesar să fie respectate câteva reguli foarte importante (siguranță în muncă, PSI și, foarte important, reguli de bună practică agricolă).

Prima dintre ele este aceea că revizia utilajelor trebuie să se desfășoare într-o zonă betonată sau asfaltată. În cazul apariției unor scurgeri de ulei, motorină sau alte lichide de la utilajele agricole, acestea nu trebuie să ajungă pe sol. Efectele lor dezastruoase sunt bine cunoscute, iar în timpul lucrărilor de revizie și întreținere apariția unor scurgeri este, de foarte multe ori, inevitabilă.

Odată produsă scurgerea, peste pata rezultată se va presăra rumeguș, care să absoarbă substanța poluantă scursă. După un timp suficient cât să fi permis absorbirea fluidelor scurse, rumegușul îmbibat se adună în saci de plastic și se tratează ca un deșeu chimic. Atenție: nu se amestecă sub nici un chip cu deșeurile menajere și, cu atât mai puțin cu gunoiul de grajd ori cu resturile vegetale. Rezultatele nu pot fi decât total nedorite, materializate prin poluări periculoase ale apelor din pânza freatică ori ale celor de suprafață, degradarea gunoiul de grajd și/sau poluarea solului cu reziduuri de natură petrolieră (motorină, benzină, uleiuri, etc.), sau chiar resturi de pesticide și fertilizanți!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: