Data publicării: 8 noiembrie 2022

Deputații din Comisia de Agricultură a Parlamentului European consideră că zonele rurale au nevoie de politici și de finanțare imediate și echitabile pentru a face față numeroaselor provocări cu care se confruntă comunitățile rurale.

În proiectul de rezoluție privind „O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE – Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040”, adoptat de această comisie, se subliniază rolul-cheie al zonelor rurale și se solicită măsuri imediate la nivelul UE și la nivel național, adaptate nevoilor zonelor rurale.

Rolul central al zonelor rurale și provocările cu care se confruntă acestea

Crizele legate de COVID-19 și de războiul din Ucraina au demonstrat importanța zonelor rurale pentru securitatea alimentară în Europa și au subliniat rolul pe care acestea îl joacă în conservarea patrimoniului rural, promovarea conservării naturii sau furnizarea de peisaje pentru recreere. În realitate, însă, aceste zone se confruntă cu declinul demografic, sărăcia, lipsa oportunităților de angajare și a serviciilor de înaltă calitate, inclusiv asistența medicală și educația, precum și conectivitatea precară.

De aceea, Comisia pentru Agricultură solicită investiții publice pentru a asigura accesul egal la aceste servicii în regiunile rurale și o planificare incluzivă a infrastructurii atât în ceea ce privește transportul, cât și acoperirea în bandă largă. În acest sens, raportul adoptat evidențiază noi oportunități pentru zonele rurale generate de utilizarea extinsă a telemuncii în timpul pandemiei de COVID-19.

Deputații invită Comisia Europeană (CE) să elaboreze un mecanism de evaluare și monitorizare a contribuției fiecărui fond al UE la zonele rurale. Pentru viitor, ei propun o finanțare dedicată zonelor rurale. În acest scop, CE ar trebui să lanseze un studiu privind posibilitatea alocării unei părți din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul de coeziune pentru zonele rurale.

Deputații atrag atenția asupra nemulțumirii tot mai mari în rândul populațiilor rurale, care consideră că nevoile lor sunt insuficient luate în considerare în procesul decizional politic. Prin urmare, raportul recomandă să se bazeze pe administrațiile regionale și locale, care încă se bucură de încrederea cetățenilor, și să dezvolte politici și măsuri de sprijin bazate pe comunitate, descentralizate și de jos în sus, implicând actori locali care pot identifica cel mai bine nevoile fiecărui teritoriu.

Proiectul de rezoluție va fi supus votului în plen în sesiunea din decembrie.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: