Data publicării: 4 ianuarie 2021

Anul 2021 nu va fi, în niciun caz, un an simplu. În acest nou an, cu toții vom trebui să găsim răspunsuri mai bune decât până acum la problemele cu care ne confruntăm. Una dintre marile provocări pe care le avem în față este adaptarea la schimbările climatice. „Este vitală construirea unor societăți rezistente la schimbările de climă, în conformitate cu viitoarea strategie de adaptare a UE”, spune Parlamentul European într-o rezoluție votată la sfârșitul anului trecut.

Adaptarea comună pornește de la fiecare fermier!

Pentru a minimiza impactul negativ al schimbărilor climatice, rezoluția solicită o concentrare reînnoită asupra adaptării. Noua strategie trebuie să includă obiective obligatorii și cuantificabile atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, pentru a se asigura că țările Uniunii sunt pe drumul cel bun pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Acordul de la Paris. UE trebuie să fie unul dintre liderii în construirea rezistenței globale la schimbările climatice și să promoveze știința, serviciile, tehnologiile și practicile pentru adaptare.

Rezoluția îndeamnă statele membre să elaboreze planuri de prevenire și reacție rapidă la dezastrele climatice, cum ar fi valurile de căldură, inundațiile și seceta, și să includă mecanisme de acțiune transfrontalieră și solidaritate.

Parlamentarii solicită, de asemenea, creșterea finanțării pentru investiții publice și private în adaptare. Noul obiectiv de cheltuieli legate de climă, de 30% pentru fondurile UE, ar trebui să contribuie atât la atenuarea climatului, cât și la adaptare, spun ei, reamintind că inacțiunea ar fi mult mai scumpă. Agenția Europeană de Mediu (AEM) a estimat că valoarea pierderilor provocate de modificările climatice și fenomenele meteo extreme au provocat în perioada 1980-2017 pierderi în valoare de 426 miliarde EUR.

Deoarece schimbările climatice sunt în prezent al treilea factor de pierdere a biodiversității la nivel mondial, rezoluția solicită o mai mare coerență între adaptare și eforturile de conservare a biodiversității.

Adaptarea înseamnă anticiparea efectelor adverse ale schimbărilor climatice și luarea măsurilor adecvate pentru a preveni sau minimiza daunele. S-a dovedit că adaptarea bine planificată prin acțiuni timpurii salvează bani și viață pe termen lung. UE are un rol special de jucat atunci când impactul schimbărilor climatice depășește granițele statelor membre, așa cum se întâmplă pe cursul apelor ce traversează mai multe state.

În concluzie, în acest an, va trebui să acordăm o mai mare atenție asupra prevenirii poluării apelor. Curățenia acestora poate reprezenta un important atu în lupta cu schimbările climatice!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: