Data publicării: 19 decembrie 2022

Pentru a deveni eligibil în vederea primirii sprijinului pentru conversia la agricultura ecologică, atât terenurile, cât și fermierii trebuie să îndeplinească, cumulativ, anumite condiții.

Pentru livezi sprijinul depășește 600 euro/an/ha!

Suprafața eligibilă, în funcție de pachetul specific poate consta în:

 • terenuri agricole din categoriile de folosință încadrate ca terenuri arabile (Pachetul 1, 2 și 5), livezi (Pachetul 3), vii (Pachetul 4) și pajiști permanente (Pachetul 6),
 • angajamentele pentru conversia la agricultura ecologică se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor,
 • pachetul 6 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică se poate aplica atât la nivel național – varianta 6.1, cât și în combinație cu angajamente de agro-mediu și climă aplicabile pe pajiști permanente în zonele eligibile aferente acestora – varianta 6.2,
 • parcelele agricole utilizate ca pajiști permanente pentru care se află în derulare un angajament de agro-mediu şi climă nu sunt eligibile pentru sprijinul acordat prin varianta 6.1 a Pachetului 6.

Beneficiarul trebuie să fie fermier, utilizator al unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), și să deține o suprafață minimă de un hectar, iar parcelele eligibile să aibă dimensiunea minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii și livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole). El este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică și se angajează să țină o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea angajamentelor.

În cazul pajiștilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

Plata compensatorie reprezintă 100% sprijin public nerambursabil. Plăţile compensatorii acordate pentru aplicarea de practici agricole ecologice în perioada de conversie sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare din cele 6 pachete propuse:

 • Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică – 293 euro/ha/an,
 • Pachetul 2 – legume (inclusiv cartofi) aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an,
 • Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an,
 • Pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro/ha/an,
 • Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an,
 • Pachetul 6 – varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 143 euro/ha/an,
 • Pachetul 6 – varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică cu angajament de agro-mediu și climă – 39 euro/ha/an.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: