Data publicării: 9 decembrie 2021

Fermele zootehnice sunt, de foarte multe ori, consumatoare însemnate de energie. Mai ales în condițiile actualei crize energetice, proprietarii acestora ar trebui să își îndrepte atenția asupra modalităților în care ar putea reduce consumul.

Adaptarea la necesități – cheia eficienței

Cea mai simplă cale de a reduce consumurile este de a elimina ceea ce este inutil. Este o axiomă veche de când lumea, dar mereu la fel de valabilă. De aceea și în fermele zootehnice este locul de unde trebuie început.

Primul pas este evaluarea necesităților animalelor. Spre exemplu, vacile nu au nevoie de sisteme de încălzire. Prin alcătuirea lor, dacă sunt bine hrănite, suportă fără nici un fel de disconfort temperaturi de până la 20°C. Important este să fie bine ferite de vânt. Această realitate este reflectată și în arhitectura sistemelor moderne de adăposturi, care de regulă, constă în construcții înalte de 4-6 metri, fără cel puțin un perete. De multe ori, chiar doi sau trei pereți sunt înlocuiți de prelate care, pe arșiță sau pe viscol sunt desfășurate. În rest stau rulate, astfel încât adăpostul să fie bine aerisit.

Mai energofage sunt fermele avicole. Pentru o dezvoltare optimă, păsările au nevoie de temperatură constantă, precum și de sisteme de iluminare cu temporizare. Toate acestea înseamnă un consum energetic crescut. Dar și aici se pot face unele lucruri care influențează spectaculos consumul. În primul rând asigurarea unei bune izolații a halelor dă rezultate excelente, atât vara cât și iarna. Desigur că și comanda automată a sistemelor, pe baza datelor furnizate de senzorii amplasați în hale către un calculator central dă bune rezultate, acest sistem fiind deja aplicat în cele mai multe din fermele moderne.

În ceea ce privește fermele de creștere a suinelor, și acolo o bună izolație a clădirilor este esențială. Automatizarea controlului microclimatului aduce și ea, de obicei, scăderi de costuri.

Ceea ce este foarte important, mai ales pentru marii fermieri, este ca ei să înțeleagă că au la îndemână o sursă de energie gratuită: gunoiul de grajd. Acesta, așa cum am arătat în mai multe rânduri, poate fi folosit pentru obținerea căldurii și a curentului electric necesar în fermă. Astfel de investiții sunt eligibile la finanțare din fonduri europene puse la dispoziție de AFIR, prin sub-măsura. Procedeul este aplicat cu succes în numeroase ferme din UE. Semnificativ este că rezultatele obținute, în toate cazurile, depășesc necesarul fermei! În plus, deșeurile organice, atât de problematice și poluante, devin sursă de energie verde, apoi se transformă în îngrășăminte.

În concluzie, fermierii ar trebui să încerce să prindă în planurile lor de investiție și astfel de sisteme. Ar fi o soluție de a crește rentabilitatea și de a reduce, în același timp, riscul de poluare a apelor!

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: