Data publicării: 8 iunie 2021

Economia circulară este un model de producție și consum care implică partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult posibil. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins.

Economia circulară începe în fiecare gospodărie!

În practică, acest model economic implică reducerea la minimum a deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut sunt păstrate în cadrul economiei de câte ori este posibil. Acestea pot fi folosite din nou și din nou, creând astfel o valoare suplimentară.

Economia circulară se abate de la modelul economic tradițional, liniar, care se bazează pe un modelul „obține-consumă-aruncă”. Modelul tradițional se bazează pe cantități mari de materiale și energie ieftine, ușor accesibile. Condițiile actuale, referitoare la epuizarea unor rezerve neregenerabile ale Planetei, ne obligă să schimbăm acest model!

Trecerea la o economie circulară ar putea aduce beneficii, cum ar fi reducerea presiunii asupra mediului, îmbunătățirea securității aprovizionării cu materii prime, creșterea competitivității, stimularea inovării, stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă (580.000 de locuri de muncă numai în UE), apreciază specialiștii Consiliului European. De asemenea, consumatorii vor beneficia de produse mai durabile și inovatoare, care vor spori calitatea vieții și îi vor ajuta să economisească bani pe termen lung.

Dar această schimbare a modelului nu poate începe decât din fiecare gospodărie. Atâta vreme cât acest fapt nu va fi înțeles, nu se va putea face mai nimic!

Unul dintre primii pași este colectarea separată a deșeurilor. În acest mod, cantități însemnate de materii prime vor fi regenerate, în loc să devină un gunoi îngrozitor de poluant. Nu doar plasticul, metalul ori sticla sunt deșeuri refolosibile. Orice aparat electrocasnic vechi sau defect, hainele și încălțămintea vechi, sunt deșeuri la fel de valoroase!

Un alt deșeu, reciclabil, este gunoiul de grajd. Gestionat cum se cuvine, compostat cât trebuie, se transformă dintr-un factor de poluare într-un îngrășământ cu o valoare biologică ridicată! Pe lângă economia de bani, trebuie luate în calcul și emisiile de noxe care ar fi rezultat din producerea unei cantități similare de îngrășăminte sintetice, și, mai important, faptul că apele subterane rămân curate, dacă se utilizează așa cum scrie la carte! Adică în Codul de Bune Practici Agricole.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: