Data publicării: 18 octombrie 2021

Conform prevederilor Programului de Acțiune (PA), orice exploatație agricolă trebuie să aibă un set minimal de documente, completate la zi, cu date corecte. Nerespectarea acestei prevederi este sancționată cu penalizări însemnate din sumele alocate prin subvenții. Ele trebuiesc prezentate cu ocazia oricărui control. De aceea, este foarte important ca toți fermierii să știe ce documente trebuie să întocmească și să le aibă la îndemână.

Documentele se păstrează trei ani de la ultima adăugire

Documentele de evidenţă ale exploataţiei agricole trebuie astfel întocmite şi completate încât să permită autorităţilor de inspecţie şi control să constate:

  • suprafaţa fermei;
  • un plan de fertilizare bazat pe un studiu agrochimic SAU un plan simplificat de fertilizare, în cazul în care nu se efectuează studii agrochimice. Planul simplificat trebuie să cuprindă, pentru fiecare parcelă de teren din cadrul fermei, tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ chimic aplicat pe teren, cantitatea de azot conţinută şi data aplicării; tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ organic aplicat pe teren (alta decât cea lăsată de animale prin pășunat) şi data aplicării; pentru îngrăşămintele organice aplicate, altele decât cele lăsate de animalele însăşi, se va menţiona tipul acestora (compost, gunoi de grajd, urină, must de gunoi de grajd, dejecţii lichide, dejecţii semilichide-păstoase, îngrăşământ organic lichid, nămol de epurare etc.) şi specia de animale de la care provin, precum şi tipul culturii agricole aferente fiecarei parcele;
  • şeptelul fermei, pe specii şi categorii de animale, identificarea şi înregistrarea acestuia, registrele de evidenţă a efectivelor, precum şi perioada de timp în care animalele sunt menţinute în fermă (stabulaţie);
  • presiunea azotului din îngrăşămintele organice de origine animală la nivelul exploataţiei agricole calculată conform coeficienților de excreție prezentați în tabelul 4 din PA, precum şi a celor livrate/achiziţionate, data livrării/achiziţiei, numele şi adresa destinatarului/furnizorului;
  • sistemul de colectare și depozitare a dejecţiilor animale (la nivelul fermei şi/sau pe platforme de gunoi comunale, depozite permanente/nepermanente) corelate cu cerinţele minime impuse de perioadele de interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor.

Toate documentele se păstrează o perioadă de 3 ani de la ultima înregistrare efectuată în document.

Deși la o primă vedere poate părea complicat, utilizând informațiile cuprinse în PA, întocmirea documentelor se va dovedi destul de simplă! Planul simplificat de fertilizare poate fi descărcat de aici.

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: