Data publicării: 24 septembrie 2021

Pentru a evita pătrunderea compușilor de azot conținuți în gunoiul de grajd în pânza freatică, amplasarea zonelor de depozitare trebuie să respecte anumite norme de izolare. Indiferent cât de bine sunt gestionate depozitele, mereu rămâne un risc. Tocmai de aceea, în Programul de acțiune sunt prevăzute anumite distanțe minime de protecție.

Distanța la care se așează animalele diferă față de sistemul de alimentare cu apă!

În gospodării, amplasarea depozitelor se va face la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință sau sursă de aprovizionare cu apă pentru consumul uman. Atenție însă: această prevedere este valabilă doar pentru cel mult echivalentul a 6 Unități Vită Mare (UVM), dacă se cresc animale din mai multe rase sau 4 UVM în cazul în care se cresc exclusiv porci sau găini (adică aproximativ 285 găini ouătoare sau 8 scroafe de reproducție mai grase de 50 kg.). Conversia o poate face oricine, folosind tabelul de echivalențe cuprins în Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, disponibile AICI!

În cazul în care locuințele sunt racordate la un sistem de alimentare cu apă în sistem centralizat, atunci numărul animalelor ale căror dejecții pot fi depozitate, la aceeași distanță minimă de cel puțin 10 metri față de locuințe sau surse de apă destinate consumului uman, poate ajunge la 10 UVM când se cresc mai multe tipuri de animale și la 7 UVM dacă se cresc doar găini sau doar porci.

Dacă numărul de animale din gospodărie este mai mare decât cel enunțat anterior, atunci distanţa crește la 50 m față de cea mai apropiată locuinţă vecină şi sursă de apă destinată consumului uman.

În mediul urban, prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin studiu de impact asupra sănătăţii se pot stabili distanţe de protecţie sanitară mai mari decât cele specificate în ordin, în funcţie de specificul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: