Data publicării: 23 februarie 2022

Pentru a asigura condiții minime de igienă, precum și pentru a se evita creșterea riscului de împrăștiere și spălare necorespunzătoare a gunoiului de grajd, la fel ca și a efluenților, Programul de acțiune (PA) întărește prevederile unor dispoziții anterioare privind unele distanțe minime dintre adăposturile pentru animale și platformele de colectare și locuințe.

Doar câteva animale au loc în apropierea casei!

Amplasarea depozitelor de gunoi de grajd se face doar cu respectarea unor condiții, impuse prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, în gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor în curţile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 UVM mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale şi echivalentul a 4 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată consumului uman.

Aceeași distanță față de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată consumului uman se păstrează și în gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă, dar adăposturile de animale de acolo pot găzdui echivalentul a 10 UVM în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale şi echivalentul a 7 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci.

Distanţa crește la cel puțin 50 m de cea mai apropiată locuinţă vecină şi sursă de apă destinată consumului uman – în gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut la paragrafele anterioare.

În mediul urban, prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin studiu de impact asupra sănătăţii se pot stabili distanţe de protecţie sanitară mai mari decât cele specificate în Ordin, în funcţie de specificul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.

Spaţiul de depozitare a gunoiului trebuie amenajat la cel puţin 100 m faţă de canale, râuri, iazuri sau alte resurse de apă, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 930/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

Distanțele minime de protecție sanitară dintre platformele care deservesc ferme intensive și teritoriile protejate sunt stabilite prin legislație națională (ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei).

Pentru platformele destinate colectării gunoiului provenit de la sistemele intensive de creştere a animalelor, distanţa faţă de locuinţe este de 500 m, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: