Data publicării: 19 octombrie 2022

Ieri a avut loc la World Trade Center conferința ”Managementul integrat al azotului”, eveniment organizat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, in cadrul Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (UMP_CIPN), împreună cu organizațiile partenere din Consorțiul pentru Bune Practici Agricole.

La conferinţă au participat reprezentanți ai MMAP, MADR, APIA, AFIR, ANAR, USAMV, INMS şi ai organizațiilor de fermieri, precum şi un număr mare de fermieri interesaţi de beneficiile unui mai bun management al azotului la nivel de fermă.

Subiectul principal a reliefat modul de aplicare a politicilor integrate de management al azotului și aprofundarea unor practici agricole prietenoase atât din punct de vedere al politicilor de mediu, cât și al fermierilor.

Prin transmisiune online, dl. prof. Mark SUTTON, International Nitrogen Management System (INMS), a argumentat nevoia promovării politicilor bazate pe știință privind managementul integrat al azotului la nivel internațional, în condiţiile în care acordurile internaționale și cadrul legal sunt împărțite, în mare parte, în politici și măsuri separate privind protecția apei și a aerului.

În ceea ce priveşte ţara noastră, au fost arătate atât realizarile, cât şi provocările în implementarea programelor de finanțare pentru protecția mediului, în contextul investițiilor publice pentru reducerea pierderilor de azot. Au fost oferite mai multe detalii despre intervențiile pentru prevenirea și reducerea emisiilor de nitrați și amoniac prin Planul Strategic Național, alături de oportunitățile pentru îmbunătățirea gestionarii azotului în beneficiul fermierilor. Pentru aceştia există mijloace de promovare și diseminare a cunoștințelor acumulate și a bunelor practici, fiind nevoie de asigurarea sustenabilității rețelelor de transfer de cunostinte către fermieri.

Au fost reliefate investițiile în managementul gunoiului de grajd din fonduri UE pentru politica de redresare și reziliență, alături de îmbunătăţirile aduse legislației naționale privind managementul integrat al azotului în fermele mici și mijlocii.

Consorțiul pentru Bune Practici Agricole reprezintă parteneriatul între Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” (INCE) al Academiei Române (coordonator), Federaţia Naţională a Producătorilor din Agricultură, Industrie Alimentară și Servicii Conexe din România – (PRO AGRO), Asociația Comunelor din România (ACoR), Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie (ICPA), Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB), Universitatea din Craiova (UCV), Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMVI) și Centrul pentru Promovarea Afacerilor și Antreprenoriat din Sandomierz, în cadrul contractului ”Înființarea și dezvoltarea unei rețele de transfer și schimb de cunoștințe în vederea promovării bunelor practici agricole pentru a preveni și reduce poluarea cu nitrați”, beneficiar Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.