Data publicării: 14 noiembrie 2019

Joi, 14 noiembrie 2019, la Academia de Științe Agricole și Silvice (ASAS), a fost organizată ultima rundă de consultări pe tema noului Cod de Bune Practici Agricole (Codul) și a Programului de Acțiune, înainte de încheierea acestei etape. Sesiunea a fost dedicată autorităților implicate în implementarea Codului. Au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) – din cadrul AM PNDR și a Direcției de Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar (DIFFF), reprezentanți ai Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultura (APIA), Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Administrației Naționale „Apele Române”, Administrațiilor Bazinale de Apă (ABA) Jiu și Siret, Oficiilor de Studii Pedologice și Agrochimice din județele Călărași, Ialomița, Olt și Vrancea.

Revizuirea Codului și a Programului de Acțiune se realizează conform prevederilor Directivei Nitrați, scopul principal fiind actualizarea perioadelor de interdicție a împrăștierii fertilizanților la condițiile climatice din ultimii 30 de ani și la disparitățile teritoriale, precum și la tehnologiile actuale din agricultură. Faza actuală a consultărilor se face pe forma documentelor propusă spre aprobare și agreeată, în prealabil, de către Comisia Interministerială Nitrați. Documentele sunt de mai bine de o lună publicate pe siturile www.nitrati.ro, www.apepaduri.gov.ro, www.inpcp.ro și www.apanoastra.ro, unde cei interesați le pot studia.

Consultările au fost moderate de către dl Cătălin Simota, reprezentantul ICPA București, care a prezentat modificările survenite în urma revizuirii Codului și a Programului de Acțiune, a răspuns la întrebările participanților și a notat opiniile exprimate în cadrul ședinței.

Între cele mai importante puncte discutate, s-au remarcat următoarele: simplificarea prevederilor pentru o mai bună înțelegere de către cei care trebuie să le aplice, faptul că Programul de Acțiune (un document mai redus ca volum) devine obligatoriu, iar Codul devine voluntar, prezentarea în anexa la Cod a unui model de studiu agrochimic, pentru a recomanda un mod standardizat si eficient de a utiliza aceste studii, utilizarea sistemului de conversie a animalelor în Unitate Vită Mare (UVM) cu sistemul folosit de APIA în prezent, capacitățile de stocare a gunoiului de grajd pentru fermierii de dimensiuni medii și posibilitatea constituirii capacității de stocare din mai multe platforme, a căror capacitate însumată să acopere necesarul pentru fermă, oportunitate introducerii unei perioade de timp pentru conformarea fermierilor cu noile reglementări ale Programului de Acțiune, respectarea minimului tehnologic pentru compostarea gunoiului de grajd, dezvoltarea în viitor a unor instrumente informatice, accesibile de pe telefoanele mobile, conforme cu prevederile viitorului GAEC 5.

Aceste puncte vor fi, în continuare, analizate de către Consultantul care gestionează revizuirea Codului și a Programului de Acțiune, împreună cu autoritățile centrale implicate, pentru a se determina oportunitatea integrării lor în aceste documente.

Consultările publice se vor încheia la data de 15 noiembrie 2019.