Data publicării: 12 noiembrie 2021

Așa cum am spus, deja, silozurile trebuie urmărite cu atenție. Efluenții proveniți din acestea se pot transforma într-o importantă și periculoasă sursă de poluare cu azot. De aceea readucem în atenție și alte prevederi ale Programului de Acțiune (PA), referitoare la monitorizarea și gestionarea acestor efluenți.

Efluentul de siloz poate fi folosit ca hrană pentru porci

Când este nevoie, efluentul colectat în bazinul subteran se pompează într-un bazin suprateran, de capacitate mai mare, în care să fie stocat efluentul singur sau în amestec cu tulbureala colectată de la animale. Cât timp furajele rămân însilozate, toţi efluenţii şi apa de precipitaţii de pe acoperişul silozului trebuie colectaţi şi depozitaţi corespunzător.

În mod obligatoriu, se verifică frecvent starea apelor din vecinătatea silozului în timpul însilozării şi timp de o lună după golirea silozului.

Și furajele însilozate în baloți închiși ermetic au nevoie de supraveghere și impun respectarea anumitor norme. Conform PA, baloţii se depozitează la cel puţin 10 m faţă de cursurile de apă – cu excepţia cazurilor în care baloţii se află pe o pantă descendentă faţă de cursul apei. Învelişul baloţilor se desface sau se îndepărtează la cel puţin 10 m faţă de cursurile de apă, cu excepţia cazurilor în care baloţii se află pe o pantă descendentă faţă de cursul apei.

Se colectează toate scurgerile de efluenţi care provin de la baloţii depozitaţi pe suprafaţa fermei. De asemenea, se verifică faptul că scurgerile de efluenţi din baloţi, după îndepărtarea învelişului acestora, nu pot ajunge în drenuri sau cursuri de apă.

Și nu uitați: efluentul de siloz conţine nutrienţi valoroşi, care pot suplini până la 15% din necesarul de hrană al porcilor pentru îngrăşat. Efluentul trebuie stocat în recipiente corespunzătoare până la utilizarea ca hrană pentru animale!

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: