Data publicării: 27 septembrie 2022

Iată că vremea din anul acesta nu încetează să ne facă surprize. După o vară extrem de secetoasă și cu (prea) multe zile caniculare, primii fulgi de zăpadă au apărut la mijlocul lunii septembrie. În acest context devine cu atât mai importantă respectarea strictă a regulilor privind depozitarea gunoiului de grajd în câmp deschis!

Condiții stricte pentru depozitarea în câmp

Programul de acțiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (PA), care instituie măsuri obligatorii pentru toți fermierii, stabilește că depozitarea în câmp a gunoiului de grajd și/sau a compostului trebuie privită ca o excepţie, nu ca o regulă.

Pentru a putea depozita gunoiul de grajd în câmp trebuie îndeplinite simultan mai multe condiții. În primul rând, se verifică faptul că nu există un risc de poluare a cursurilor de apă sau drenurilor din câmp. Cantitatea de gunoi depozitată nu poate depăşi cantitatea totală de gunoi de grajd care poate fi aplicată pe întreaga suprafaţă a terenului (maximum 170 kg N / ha / an). Fermierul care depozitează gunoiul nu trebuie să dețină mai mult de 8 UVM (unități vită mare). Depozitarea se face în grămezi temporare, pe o perioadă de cel mult 180 de zile și nu mai târziu demomentul începerii perioadei de interdicție a aplicării îngrășămintelor. Se vor împrăștia grămezile înainte de începerea perioadei de interdicție. Gunoiul de grajd se va depozita numai pe terenul pe care va fi împrăştiat, și care trebuie aflat în utilizare de către beneficiar. La baza depozitului temporar de gunoi de grajd trebuie să fie amplasată o folie de plastic impermeabilă peste care se poate pune un strat de paie sau alte materii organice. De asemenea, la limita depozitului situată la baza pantei terenului se amplasează un strat de paie.

Depozitele temporare de gunoi de grajd se amplasează în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, cu completările și modificările ulterioare, cu respectarea Zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă conform Anexei nr. 2 a PA și la cel puţin 20 m de cursurile de apă (inclusiv lacuri şi acumulări de apă), drenuri deschise sau orice alt tip de dren acoperit cu materiale cu permeabilitate ridicată (nisip, pietris). Trebuie respectate și distanțele de cel puţin 50 m faţă de foraje hidrogeologice, puţuri sau izvoare și cel puţin 250 m de orice foraj sau fântână utilizată pentru furnizarea publică de apă potabilă.

Este interzisă realizarea grămezilor temporare de gunoi pe terenuri inundabile!

Respectând aceste reguli, se poate preveni poluarea cu nitrați a apelor din zona de depozitare a gunoiului de grajd!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: