Data publicării: 22 septembrie 2021

Ca regulă generală, depozitarea gunoiului de grajd direct în câmp este interzisă. În mod normal, acesta trebuie să ajungă acolo doar cu puțin timp înainte de împrăștiere. Astfel este prevenită poluarea cu azot a apelor subterane și de suprafață din zonă.

Excepție, și nu regulă!

Depozitarea în câmp trebuie privită ca o excepţie, nu ca o regulă, și ea nu trebuie confundată cu simpla aruncare a gunoiului de grajd în afara gospodăriei din lipsa unor capacitați conforme de stocare, avertizează Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (PA), disponibil AICI.

Gunoiul de grajd poate fi depozitat temporar în câmp doar după verificarea faptului că nu există un risc de poluare a cursurilor de apă sau drenurilor din câmp, respectând cumulativ următoarele cerinţe:

  • fermierul ce depozitează în câmp nu deține mai mult de 8 UVM;
  • gunoiul de grajd se va depozita numai pe terenul pe care va fi împrăştiat, pe terenul aflat în folosința beneficiarului;
  • cantitatea de gunoi depozitată nu poate depăşi cantitatea totală de gunoi de grajd care poate fi aplicată pe întreaga suprafaţă a terenului (maximum 170 kg N / ha / an);
  • gunoiul de grajd nu poate fi depozitat în grămezi temporare mai mult de 180 de zile și nici mai târziu de momentul începerii perioadei de interdicție;
  • împrăștierea se va face înainte de începerea perioadei de interdicție;
  • depozitele temporare de gunoi de grajd vor fi amplasate în fiecare an în locaţii diferite.

Depozitele temporare de gunoi de grajd se amplasează în conformitate cu prevederile Legii Apelor, cu respectarea zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă

conform Anexei nr. 2 și la cel puţin 20 m de cursurile de apă (inclusiv lacuri şi acumulări de apă), drenuri deschise sau orice alt tip de dren acoperit cu materiale cu permeabilitate ridicată (nisip, pietris). De asemenea trebuie păstrată o distanță de cel puţin 50 m faţă de foraje hidrogeologice, puţuri sau izvoare și cel puţin 250 m de orice foraj sau fântână utilizată pentru furnizarea publică de apă potabilă.

La baza depozitului temporar de gunoi de grajd trebuie să fie amplasată o folie de plastic impermeabilă, peste care se poate pune un strat de paie sau alte materii organice. La limita depozitului situată la baza pantei terenului se amplasează un strat de paie.

Acoperirea / încorporarea gunoiului care provine de la păsări trebuie realizată în cel mult 24 de ore după amenajarea depozitului.

Este interzisă realizarea grămezilor temporare de gunoi pe terenuri inundabile.

Respectând aceste reguli, este asigurată prevenirea poluării apelor cu azot și, în același timp, este ușurată munca fermierilor.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: