Data publicării: 14 mai 2020

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte pe care Comisia Europeană și le-a propus este cel intitulat „Din fermă la furculiță” (F2F). Acest proiect constă în adoptarea unui set de măsuri care să conducă la o nouă abordare a agriculturii și a politicilor alimentare în UE. Pentru că acest proiect este mereu pomenit, am considerat necesar să vă prezentăm obiectivele principale ale programului.

Agricultura ecologică și îngrășămintele naturale – obiective strategice

Principalele obiective de lungă durată sunt reducerea utilizării îngrășămintelor chimice și a pesticidelor. În schimb vor fi încurajate folosirea fertilizanților de origine naturală. Așadar, gestionarea gunoiului de grajd este unul dintre sectoarele care ar trebui să fie între cele mai importante pentru fermieri, în perspectiva anilor următori.

Alte trei obiective se referă la reducerea utilizării antibioticelor pentru animalele de fermă, la creșterea suprafețelor de teren folosite pentru agricultura ecologică și la reducerea ratei obezității în rândul populației.

În ansamblul său, această strategie va fi dedicată îmbunătățirii practicilor agricole și va include o nouă politică alimentară integrată, care implică lanțul complet de aprovizionare.

Pentru a atinge obiectivul de reducere a pesticidelor, Comisia are în vedere să facă o nouă propunere legislativă pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a managementului integrat al dăunătorilor (IPM).

Creșterea suprafeței de teren a UE dedicată agriculturii ecologice este a doua țintă stabilită în proiectul de strategie F2F. Ar trebui realizată printr-un amestec de măsuri, inclusiv modalități de stimulare a cererii de produse ecologice.

Un plan pe 5 ani va include sprijinul fermierilor pentru a trece la agricultura ecologică, precum și măsuri de susținere a fermelor existente.

Pe lângă promovarea agriculturii ecologice, Comisia va sprijini „o absorbție mai mare” a practicilor durabile, precum agricultura de precizie, agroecologia și agro-silvicultura.

De asemenea, va fi limitată drastic utilizarea antibioticelor în zootehnie, în forma actuală. Antibioticele vor fi administrate animalelor doar individual și doar la nevoie și nu adăugate în alimentație și preventiv, ca acum.

Politica agricolă comună (PAC) va juca un rol important în îndeplinirea acestor obiective, întrucât planurile strategice naționale prevăzute în cadrul PAC post-2020 trebuie să respecte deja politicile UE privind pesticidele, îngrășămintele și antibioticele.

În concluzie, gestionarea corectă a gunoiului de grajd din fermă este un pas înainte în adoptarea noii strategii europene.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: