Data publicării: 28 februarie 2020

Peste doar două zile intrăm deja, calendaristic vorbind, în sezonul de primăvară. Conform Codului de Bune Practici Agricole (CBPA), devine permisă și aplicarea unor categorii de îngrășăminte pe anumite terenuri.

Abuzul înseamnă poluarea apei noastre de zi cu zi!

CBPA stabilește, ca normă generală, că este interzisă aplicarea de îngrășăminte în perioada de repaos vegetativ. În această perioadă cerințele culturilor agricole sunt foarte reduse, dacă nu inexistente, iar pericolul de transport al azotului în apele de suprafață sau în cele subterane este crescut.

În condițiile pedo-climatice ale țării noastre, precum și calendarul agricol tradițional, au condus la stabilirea unor date standard pentru fixarea perioadelor în care este permisă aplicarea diferitelor tipuri de îngrășăminte pe teren. Desigur, în funcție de tipul îngrășămintelor, ca și a culturilor, perioadele diferă.

Astfel, de la 1 martie este permisă împrăștierea îngrășămintelor organice lichide și a îngrășămintelor minerale pe terenul arabil pe care se află culturi de toamnă sau alte culturi.

În schimb, aplicarea îngrășămintelor organice solide pe pășuni și terenuri arabile, precum și a celor organice lichide și a celor minerale pe pășuni nu este permisă decât după 15 martie.

Atenție deci: chiar dacă poate că vremea permite această operațiune, efectuarea ei înseamnă încălcarea Codului de Bune Practici Agricole, cu toate urmările aferente, care pot ajunge până la tăierea parțială sau totală a subvenției!

Dar, mai presus de toate, rezultatul cel mai grav îl reprezintă poluarea apelor din fântâni, a apei noastre de zi cu zi!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: