Data publicării: 10 martie 2022

Începând de astăzi, în zonele de câmpie devine permisă aplicarea de îngrășăminte naturale pe terenurile agricole. Pentru a nu cădea victimă unor confuzii sau incertitudini, lista completă a unităților administrativ-teritoriale și a zonelor de relief în care sunt amplasate se găsește în Anexa 3 a Programului de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (PA).

Atenție la cantitățile maxime permise!

Așa cum am arătat în mai multe rânduri, fertilizarea se face conform unor norme stricte, impuse prin PA. Aceste reguli sunt obligatorii pentru toți fermierii. Nerespectarea lor este sancționată prin reducerea și chiar anularea subvențiilor acordate.

Cantitatea maximă de azot provenită din îngrăşămintele organice care poate fi aplicată pe terenul agricol nu poate depăşi 170 Kg/ha/an. Pe terenurile arabile, în lipsa unor studii agrochimice, acolo unde panta terenului este mai mică de 12%, se pot aplica maximum 150 kg azot substanță activă/ha/an pentru culturile de porumb și sfeclă de zahăr, maximum 120 kg pentru cele de grâu și rapiță și maximum 100 kg pentru alte culturi. Dacă panta terenului arabil este mai mare de 12%, cantitățile se reduc corespunzător: pentru porumb și sfeclă de zahăr la 120 kg, 90 kg pentru grâu și rapiță și doar 80 kg pentru alte culturi. În vii, livezi și alte culturi permanente se pot aplica cel mult 100 kg azot substanță activă/an, iar pe pajiștile permanente 80 kg. Fermierii care optează pentru această variantă trebuie să întocmească și un plan de fertilizare simplificat, după modelul prevăzut în Anexa 1 a PA.

În cazul în care planul de fertilizare se bazează pe studii agrochimice, se aplică cantitatea de azot rezultată prin calcul, în funcţie de recolta planificată şi de gradul de aprovizionare a solului cu azot, cu condiţia ca îngrăşămintele organice să nu depăşească 170 kg azot /ha/an.

Pentru exploataţiile care practică agricultura în sistem irigat este obligatorie întocmirea planului de fertilizare pe baza studiilor agrochimice pentru terenurile irigate.

Și pentru că avem de-a face cu o primăvară capricioasă, reamintim și prevederile articolului 15, aliniatul (1) din PA, care spune că „pe soluri saturate cu apă, inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă este interzisă aplicarea îngrăşămintelor”.

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: