Data publicării: 25 februarie 2019

În editorialele noastre precedente am arătat cât de important este ca gunoiul de grajd să fie depozitat în condiții de siguranță, pentru ca scurgerile din acesta să nu ajungă în pânza freatică. Astfel, o platformă de depozitare corect construită și utilizată îmbunătățește gradul de salubritate în gospodărie și protejează apa de substanțele poluante.

Colectarea corectă a efluenților este esențială!

Toți efluenții rezultați pe durata stocării bălegarului pe platformă, în special cei rezultați în urma ploilor, trebuie colectați în mod riguros.

Codul de bune practici agricole (CBPA) stabilește câteva reguli în acest sens:

  • baza platformei trebuie să aibă o înclinare de cca 2 – 3% spre una din margini, unde se amplasează într-o săpătură un bazin de colectare a mustului de gunoi rezultat în timpul fermentării;
  • bazinul de colectare trebuie astfel poziționat încât partea superioară a acestuia să fie puțin mai sus decât pardoseala platformei.

Capacitatea bazinului de colectare se calculează în funcţie de capacitatea platformei, cât și de ritmul de evacuare a mustului de gunoi (o dată sau de mai multe ori pe an), iar dacă golirea se face mai des, atunci capacitatea bazinului poate fi redusă. Conform CBPA, se poate aproxima un necesar de 4-5 m3 pentru fiecare 100 tone gunoi proaspăt.

Platforma nu trebuie situată în zone cu risc de inundație sau de precipitații excesive și nici în apropierea pădurilor, deoarece amoniacul degajat în atmosferă este toxic pentru arbori, mai ales pentru speciile rășinoase.

Platformă invididuală sau platforma comunală?

Astfel cum ne indică și CBPA, depozitarea gunoiului de grajd pe platformă se poate face în sistem individual (gospodăresc) și/sau comunal.

Platformele individuale de colectare a gunoiului de grajd sunt eficiente atunci când cantitățile produse sunt reduse, sau când gospodăriile localității sunt dispuse pe o suprafață întinsă, așa cum este, de obicei, cazul localităților montane.

În schimb, platformele comunale de depozitare a gunoiului de grajd sunt foarte utile acolo unde condițiile de depozitare individuală nu există, sau nu oferă suficientă siguranță.

Recomandările editorilor pe aceeeași temă: