Data publicării: 22 februarie 2019

Deja am vorbit despre regulile de amplasare și despre cât de mari trebuie să fie platformele de depozitare a gunoiului de grajd, așa încât, în continuare, vom prezenta regulile de construcție efectivă.

Codul de bune practici agricole oferă instrucțiuni clare

În primul rând, conform Codului de bune practici agricole (CBPA), „la construcția depozitelor de gunoi de grajd se va avea în vedere ca acestea să aibă o bază impermeabilă, să fie prevăzute cu pereți de sprijin și sisteme de colectare a efluenților, în special a celor care se produc în timpul ploilor”.

Spațiul de depozitare trebuie amplasat pe o suprafață orizontală sau ușor înclinată, de preferință joasă.

Pardoseala trebuie hidroizolată, lucru care se poate face cu folii de hidroizolație, cu beton sau, pur și simplu, cu argilă sau alte materiale naturale impermeabile. Pereții de sprijin trebuie să fie și ei hidroizolați și suficient de înalți ca să susțină stratul de bălegar de până la doi metri înălțime și, eventual, 30 – 40 cm. de alte materiale folosite pentru acoperire.

O podea de beton sau orice alt material impermeabil durabil va oferi o suprafață ideală pentru manipularea cu ușurință a gunoiului de grajd.

La fel de important este ca platformele să aibă praguri de reținere a efluenților (lichidelor rezultate) și canale de preluare și conducere a lor către bazine de retenție.

Dacă acești efluenți, care conțin azotați și alți poluanți în cantități mari, se scurg de pe rampă, atunci platforma nu mai are nici un rost! Rezultă doar bani și muncă risipite, dar mai ales poluarea surselor de apă!

Lichidele drenate de pe platformă pot fi reintroduse în grămadă și supuse procesului de compostare alături de gunoiul de grajd solid.

CBPA, disponibil aici, recomandă ca acolo unde este posibil să se înființeze o bandă permanentă de vegetație, cu o lățime de cel puțin doi-trei metri, menținută în jurul amenajării, cu scopul de a capta și absorbi lichidele scurse din zona de depozitare. Este recomandată plantarea de tufișuri și arbuști, atât în scop decorativ, dar și pentru a produce umbră și protecție împotriva vântului, prevenind astfel uscarea excesivă.