Data publicării: 30 ianuarie 2019

„Milă mi-e de tine, dar de mine mi se rupe sufletul!”, spune o vorbă veche, românească. Ei bine, cam așa ar trebui să stea lucrurile și pentru fiecare dintre locuitorii din mediul rural care își procură apa din puțuri sau fântâni.

Pentru fiecare din ei, calitatea apei pe care o consumă, el și familia sa, ar trebui să fie una dintre preocupările cele mai importante!

Limpezimea apei, culoarea, gustul, pot fi observate de către fiecare consumator și, dacă apar probleme, se pot lua măsuri. În schimb, conținutul de nitrați și nitriți, nu poate fi depistat de simțurile noastre, din păcate. Iar atunci când aflăm că este prea mare, de obicei este prea târziu.

Ce putem face în această situație?

Destul de simplu: odată ce știm cum ajung azotații în apa fântânii, știm cum să ne ferim! Principala cale prin care această categorie de substanțe poate ajunge în fântânile noastre este prin infiltrare, din zonele adiacente sau din amonte, din alte gospodării.

Unele informații despre sursele poluării le putem obține din rezultatul analizei apei. Un conținut ridicat de amoniu indică, de obicei, o poluare recentă. În această situație trebuie să căutăm un loc în care a fost depozitat necorespunzător gunoi de grajd sau de păsări, o latrină nouă neimpermeabilizată sau îngrășăminte minerale depozitate necorespunzător. Cauza poate fi și o aplicare masivă de îngrășăminte, naturale sau chimice. Toate acestea trebuie căutate la o distanță relativ mică de fântână: cel mult câteva zeci de metri.

Creșterea conținutului de azotați (nitrați), indică o poluare veche. Cauzele pot fi, în mare, aceleași ca cele enumerate anterior, dar substanțele poluante s-au acumulat în timp în apa freatică din care se alimentează fântânile.

Așa cum am mai arătat, azotul și compușii săi se dizolvă foarte ușor în apă. Așa că, fie că vorbim de gunoiul de grajd, fie că vorbim de îngrășămintele aplicate în exces în grădină, ele sunt transportate de apă în la mare distanță de sursa poluării. Asta ca să nu mai vorbim de compușii din latrine.

Tocmai de aceea, regulile privind construcția și amplasarea fântânilor trebuie respectate cu strictețe!