Data publicării: 25 octombrie 2022

Pentru a putea fi acceptate pe lista investițiilor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiectele trebuie să îndeplinească o serie de condiții clare. Acestea sunt prevăzute în anexa la Schema de ajutor lansată în dezbatere publică de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor http://www.mmediu.ro/categorie/transparenta/10

Capacitatea minimă a proiectului: 300 Kwh electrici și 300 Kwh termici

O primă condiție, firească, este ca proiectul să fie implementat pe teritoriul României și să demonstreze un raport pozitiv rezultat din analiza cost-beneficiu.

Capacitatea minimă proiectată a instalației va fi de 300 KWh electrici și 300 KWh termici. Biogazul produs va fi utilizat pentru producția de energie electrică.

Proiectul trebuie să demonstreze sustenabilitatea pe termen lung a investiției, incluzând modele ale economiei circulare la nivelul fermei sau la nivel local.

O altă condiție este conformitatea proiectului cu Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Într-un capitol special, proiectul trebuie să cuantifice beneficiile de mediu ale investiției propuse.

Tehnologiile utilizate în proiect vor face parte dintre cele care reduc cantitatea de emisii de metan și alte emisii gazoase. În același timp, echipamentele furnizate în cadrul investiției vor fi din categoria celor mai bune tehnologii disponibile din punct de vedere al protecției mediului.

Perioada de implementare a proiectului începe odată cu semnarea contractului de finanțare, respectiv data acordării ajutorului de stat și se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data declarării eligibilității proiectului de către furnizorul de ajutor de stat şi 30.06.2026, cu respectarea principiului „demararea lucrărilor”.

Schema se aplică de la data aprobării, până la data de 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire, în situația în care prevederile europene vor permite.

În cazul în care bugetul schemei de ajutor de stat nu se consumă integral după prima procedură, MMAP va organiza un nou apel pentru suma rămasă neutilizată.

Plățile în cadrul schemei se pot face până la data de 30.06.2026.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: