Data publicării: 22 noiembrie 2023

Comitetul pentru Mediu al Parlamentului European și-a adoptat cererile pentru Conferința ONU privind schimbările climatice COP28, care va face un bilanț al progresului în punerea în aplicare a Acordului de la Paris.

Eurodeputații merg la Conferința ONU cu cereri clare

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului European a adoptat o rezoluție prin care subliniază apelurile la acțiune în cadrul Conferinței ONU COP28 privind schimbările climatice. Deputații subliniază că primul bilanț global în temeiul Acordului de la Paris, care are loc în timpul COP28, este un moment cheie pentru a stimula ambiția colectivă privind acțiunea și sprijinul pentru climă.

Rezoluția solicită țărilor dezvoltate, inclusiv UE și statele sale membre, să se asigure că obiectivul anual de finanțare climatică de 100 de miliarde USD este îndeplinit în 2023 și să lucreze la un obiectiv post-2025 care să depășească această sumă. Aceasta reiterează solicitarea Parlamentului privind un mecanism dedicat de finanțare publică a UE, care să ofere sprijin adecvat pentru îndeplinirea angajamentelor UE privind finanțarea climatică.

Deputații europeni doresc, de asemenea, ca COP28 să facă funcțional fondul pentru pierderi și daune. Aceștia subliniază că toți marii emitenți, inclusiv țările UE, ar trebui să fie pregătiți să contribuie la acest fond.

Rezoluția reamintește că, cei mai mari contribuitori la schimbările climatice, sunt combustibilii fosili, aceștia fiind responsabili pentru peste 75% din toate emisiile de gaze cu efect de seră și solicită încetarea urgentă a tuturor subvențiilor directe și indirecte pentru combustibilii fosili, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, „cât mai curând posibil și cel mai târziu până în 2025”. Deputații încurajează, de asemenea, guvernele din întreaga lume să facă același lucru, observând că cea mai mare sumă înregistrată vreodată (peste 900 de miliarde de euro) a fost cheltuită la nivel global în 2022 pentru subvenții pentru combustibilii fosili.

La COP28, deputații europeni susțin obiectivul global de triplare a energiei regenerabile și de dublare a eficienței energetice până în 2030, împreună cu o treaptă tangibilă a combustibililor fosili cât mai curând posibil, inclusiv oprirea tuturor investițiilor noi în extracția de combustibili fosili.

Deputații reamintesc că crizele climatice și ale biodiversității sunt interconectate și că obiectivele Acordului de la Paris nu pot fi îndeplinite fără protejarea naturii. Ei subliniază importanța protejării, conservării și refacerii biodiversității, în special a solurilor, pădurilor, ecosistemelor agricole, a corpurilor de apă dulce și a oceanelor.

În cele din urmă, rezoluția solicită eforturi sporite la nivel global într-o varietate de sectoare: combaterea poluării cu plastic, abordarea impactului climatic și de mediu al industriei textile, reducerea în continuare a emisiilor de metan, a emisiilor provenite din transportul maritim internațional și aviație, agricultură, apărare.

Mai multe amănunte puteți citi urmând COP28: MEPs want all countries to strengthen their climate commitments | News | European Parliament (europa.eu)

Recomandările editorilor pe aceeași temă: