Data publicării: 7 decembrie 2021

Unul dintre cele mai importante evenimente ale lunii noiembrie a fost, fără îndoială, COP 26, cea de-a 26-a reuniune a părților la Convenția cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Această conferință mondială, organizată sub egida Națiunilor Unite, a avut ca scop găsirea unor căi, la nivel mondial, pentru reducerea poluării și combaterea schimbărilor climatice.

Gunoiul de grajd, o importantă alternativă!

Deși nu s-a ajuns la rezultatele așteptate, multe chestiuni nefiind prinse în acordurile finale, COP 26 este considerată a fi o reușită. Așa după cum au spus mai mulți specialiști, este foarte important faptul că țările lumii au ajuns la concluzia că nu mai este posibilă utilizarea în același mod și în aceleași cantități ca până acum a combustibililor fosili. Multe state au aderat la acorduri prin care se stabilește ca în următoarele decenii să fie redus treptat, până la eliminare, consumul de cărbune și/sau combustibili derivați din petrol și gaze naturale. În acest mod ar deveni posibilă oprirea încălzirii globale, care generează schimbările climatice ce se manifestă în prezent.

Următorul pas este însă, acela de a înlocui cu ceva combustibilii fosili. De aici, de fapt, au izvorât și neînțelegerile la discuții. Pentru multe dintre țările mai sărace sau mai puțin dezvoltate variantele alternative sunt insuficiente, dacă nu chiar inexistente, și în perspectiva deceniilor viitoare.

România s-a angajat și ea să renunțe treptat la utilizarea combustibililor fosili. În acest context, o atenție sporită va trebui acordată programelor de recuperare și mai bună valorificare a gunoiului de grajd. Așa cum am arătat în repetate rânduri, în prima fază, gunoiul de grajd este un deșeu care, dacă este gestionat deficitar, poluează apele subterane sau de suprafață. Gestionat, însă, cum trebuie, devine o resursă utilă și cu multiple valențe. Pe lângă îngrășământ, gunoiul de grajd s-a dovedit a fi și o bună sursă de biogaz, care poate înlocui cu succes gazele naturale. Desigur, numeroase alte utilizări există și pot fi, la nevoie, testate. Dar indiferent câte și care vor fi acestea, colectarea corespunzătoare și în siguranță a gunoiului de grajd rămâne prioritară. Astfel se poate păstra curățenia apelor și, în același timp, se poate regenera o resursă naturală importantă!

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: