Data publicării: 24 iunie 2020

Așa cum am arătat, pășunatul animalelor în afara localităților trebuie să respecte și el un set de reguli. Doar astfel se poate evita poluarea apelor cu nitrații provenind din gunoiul de grajd. Institutul de specialitate aflat în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice a elaborat un ghid care precizează toate măsurile ce trebuie luate pentru păstrarea și valorificarea corespunzătoare a amenajamentelor pastorale.

Taurii trebuie să beneficieze de adăposturi speciale!

Și pentru pășunatul cirezilor de vite există o serie de construcții și reguli specifice, așa cum se întâmplă și cu ovinele.

Una dintre categoriile de adăposturi o reprezintă, la munte, grajdurile pentru tauri și pentru fătări. Din cauza comportamentului lor specific, taurii se țin în mod obligatoriu în grajd, izolați unul de altul. Când sunt scoși la pășunat, trebuie scoși separat, pe parcele diferite, suficient de mari și separate între ele.

Mărimea adăposturilor de care vorbim se stabilește în funcție de numărul de tauri ce urmează a fi adăpostiți, adăugându-se și o încăpere suplimentară pentru fătare pentru trei – patru vaci. În capetele grajdului se construiesc și una sau două încăperi. Prima dintre ele are rolul de magazie, iar a doua de locuință pentru îngrijitori, dacă nu există o altă construcție cu asemenea destinație. Lângă grajd se amenajează și un padoc cu patru – cinci parcele, pentru pășunatul și plimbatul taurilor.

La aceste grajduri se amenajează bazine de colectare a bălegarului şi a urinei sub formă de tulbureală de bălegar.

O altă formă de construcție este tabăra de vară aflată la etajul fagului și la etajul inferior al molidului. Construcţia este, de obicei, închisă pe trei părţi, având forma unei potcoave. În mod obligatoriu trebuie prevăzută cu un padoc betonat şi un bazin pentru colectarea dejecţiilor lichide şi solide, cu care, sub formă de tulbureală de bălegar, se va fertiliza pajiştea.

La ambele capete, tabăra are câte o încăpere, una ce serveşte ca magazie, iar alta ca locuinţă pentru îngrijitori. Dacă tabăra este pentru vaci cu lapte, se amenajează

şi o încăpere specială pentru păstrarea şi prelucrarea laptelui. Acoperişul poate fi în una sau două ape. Lateral, tabăra este prevăzută cu iesle pentru administrarea furajelor suplimentare: masă verde cosită, iarbă însilozată, fân, concentrate.

Prin respectarea măsurilor prevăzute de ghidul pentru întocmirea amenajamentelor pastorale se poate asigura protecția apelor împotriva poluării cu nitrați. În același timp, și pășunatul devine mai comod, fiind asigurate noi standarde de bunăstare pentru animale. Amândouă aceste obiective sunt criterii pentru acordarea subvențiilor în sectorul zootehnic!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: