Data publicării: 6 noiembrie 2023

În cadrul celei mai recente reuniuni a miniștrilor agriculturii din UE, care a avut loc la sfârșitul lunii trecute, una dintre principalele probleme abordate a fost Directiva-cadru privind deșeurile. Miniștrii au discutat aspectele legate de alimente ale propunerii de modificare a Directivei-cadru privind deșeurile, prezentată de Comisia Europeană la 5 iulie 2023.

Și agricultura organică are nevoie de mai multă susținere

Acest punct a fost inclus pe ordinea de zi de către președinția spaniolă datorită importanței sale pentru sectorul agroalimentar având în vedere obiectivul de dezvoltare durabilă 12.3 de reducere la jumătate a risipei alimentare globale până în 2030, precum și reducerea pierderilor de alimente în lanțurile de producție și aprovizionare.

Luând în considerarerelevanța sa pentru sectorul agroalimentar și lanțurile alimentare, miniștrii agriculturii au discutat aspectele legate de alimentație ale propunerii în lumina potențialului acesteia de a contribui la securitatea alimentară.

Consiliul a salutat propunerea și obiectivele propuse și și-a reafirmat angajamentul de a reduce risipa alimentară, care este văzută ca una dintre cele mai mari surse de ineficiență din lanțul alimentar. În timpul schimbului de opinii, miniștrii au discutat instrumentele care sunt cele mai potrivite pentru a ajuta la atingerea obiectivelor propunerii de reducere și prevenire a risipei alimentare.

O altă chestiune abordată a fost aceea a necesității creări unui nou cadru pentru agricultura organică, mai ales în lumina noilor provocări pe care războiul din Ucraina le ridică în sectorul agro-alimentar.

Mai multe amănunte despre subiectele abordate și propunerile înaintate puteți afla urmând https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2023/10/23-24/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Agriculture%20and