Data publicării: 26 noiembrie 2019

Luni, 25 noiembrie a avut loc, la Brașov, ultima întrunire a Rețelelor de transfer de cunoștințe pentru prevenirea și reducerea poluării cu nitrați (Knowledge Transfer Network – KTN), rețele înființate prin Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – MMAP.

După cum menționam și într-un articol anterior, instruirile în cadrul Rețelei se axează pe partea practică, urmărindu-se schimbul de cunoștințe între fermieri model, care practică o agricultură conformă și sustenabilă și fermieri interesați să afle cum să aplice bunele practici cu succes. Întâlnirile sunt coordonate de către facilitatori și au două părți: una teoretică, în care se explică bune practici agricole care conduc la diminuarea poluării cu nitrați din surse agricole și una practică, constând în prezentări și demonstrații la unul din fermierii model.

Întâlnirea s-a desfășurat la Universitatea Transilvania din Brașov (UTBV). Au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ai instituțiilor din consorțiul care implementează Rețeaua, alături de facilitatori, fermieri model și invitați de la APIA Brașov și Covasna și de la Direcția Agricolă Brașov precum și studenți de la UTBV.

Întâlnirile și-au atins scopul, acela de a facilita schimbul de experiență între implementatori, pentru îmbunătățirea activității rețelelor de transfer de cunoștințe și, în mod particular, a instruirii fermierilor. O primă concluzie a fost aceea că demonstrațiile practice sunt foarte importante pentru fixarea cunoștințelor, prin urmare accentul trebuie să cadă pe acestea. Instruirile se realizează în 3 etape. Dacă în prima sesiune a fost necesară o prezentare mai detaliată a aspectelor teoretice privind poluarea cu nitrați, următoarele două instruiri vor acoperi aspecte concrete din activitatea în ferme, pentru implementarea bunelor practici agricole. Un alt aspect discutat a fost acela al îmbunătățirii comunicării cu fermierii, fiind stabilite măsuri în acest sens. Nu în ultimul rând, s-a discutat despre îmbunătățirea Ghidurilor de instruire, inclusiv de introducerea documentelor obligatorii de completat pentru fermieri, împreună cu instrucțiunile de completare. Aceste exerciții practice vor ajuta fermierii să își îmbunătățească managementul fermei și să respecte prevederile legale, considerând ca aceste cerințe sunt verificate de către APIA în vederea acordării subvențiilor din agricultură. Astfel, merită menționat că instruirile se realizează cu sprijinul reprezentanților APIA și Direcției Agricole, aceștia fiind cei mai în măsură să prezinte fermierilor obligațiile pe care aceștia le au cu privire la normele de prevenire și reducere a poluării apei cu nitrați.