Data publicării: 27 ianuarie 2023

Comisia Europeană a lansat pe 10 ianuarie o consultare publică prin care invită toate părțile interesate să prezinte observații cu privire la proiectul său privind modul de elaborare a acordurilor de sustenabilitate din domeniul agriculturii („orientările”), utilizând noua excludere de la aplicarea normelor UE în materie de concurență introdusă în cadrul recentei reforme a politicii agricole comune („PAC”).

Articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) interzice, în general, acordurile dintre întreprinderi care restrâng concurența. Cu toate acestea, articolul 210a din Regulamentul nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (denumit în continuare „Regulamentul OCP”) exclude din această interdicție anumite acorduri restrictive din sectorul agricol, atunci când acordurile respective sunt indispensabile pentru atingerea standardelor de sustenabilitate.

Acordurile pentru mediu sau reducerea pesticidelor pot scăpa regulilor concurențiale!

Proiectul de orientări urmărește să clarifice modul în care operatorii care își desfășoară activitatea în sectorul agroalimentar pot elabora inițiative comune în materie de sustenabilitate în conformitate cu articolul 210a.

Excluderea se referă numai la acordurile încheiate de producătorii agricoli, fie între ei, fie cu alți actori care își desfășoară activitatea de-a lungul lanțului agroalimentar, cum ar fi întreprinderile care furnizează materii prime pentru producția, distribuția, transportul sau ambalarea produsului. Acordurile încheiate numai între operatorii din cadrul lanțului de aprovizionare agroalimentar, care nu includ producătorii agricoli, nu pot beneficia de excludere, chiar și atunci când acordul se referă la un produs agricol.

Orientările clarifică domeniul de aplicare al obiectivelor de sustenabilitate care pot fi urmărite prin acorduri. Aceste obiective sunt prevăzute la articolul 210a din Regulamentul OCP și pot fi împărțite în trei categorii: (i) protecția mediului, (ii) reducerea utilizării pesticidelor și a rezistenței la antimicrobiene și (iii) sănătatea și bunăstarea animalelor. De exemplu, orientările clarifică faptul că obiectivul de protecție a mediului include acordurile de protejare a solului și de îmbunătățire a rezistenței solului la eroziune, pentru a spori biodiversitatea acestuia sau pentru a îmbunătăți compoziția acestuia.

Pentru a beneficia de excludere, părțile trebuie să convină asupra adoptării unui standard de sustenabilitate care să fie mai ridicat decât standardele obligatorii în temeiul legislației UE sau al legislației naționale.

După ce va primi observațiile părților interesate cu privire la proiectul de orientări, Comisia le va analiza cu atenție și va aduce orice modificări necesare orientărilor, pentru ca acestea să fie disponibile până la 8 decembrie 2023.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: