Data publicării: 20 iunie 2022

În prezent, pierderile de nutrienți din UE depășesc deja limitele de siguranță ale planetei. Acestea au un impact negativ asupra sănătății publice, asupra mediului (sol, apă și aer) și asupra mai multor sectoare ale economiei (cum ar fi pescuitul, turismul).

Participarea cetățenilor este foarte importantă!

În cadrul Pactului verde al UE, strategiei „De la fermă la consumator” și strategiei în domeniul biodiversității, Comisia Europeană va elabora un plan de acțiune privind gestionarea integrată a nutrienților pentru a contribui la atingerea obiectivelor pentru 2030 stabilite în aceste strategii de reducere a pierderilor de nutrienți cu cel puțin 50%.

În acest scop, Comisia invită toți cetățenii și comunitatea mai largă a părților interesate afectate de poluarea cu nutrienți și de normele care vizează abordarea problemei să își împărtășească opiniile cu privire la această inițiativă.

Fiecare părere contează, iar fiecare dintre părțile interesate poate aduce o contribuție importantă la aspectele concrete ale planului de acțiune. Părerile fiecăruia pot fi transmise Comisiei până la miezul nopții de 26 august, completând formularul prin intermediul platformei CE, https://environment.ec.europa.eu/news/nutrients-commission-seeks-views-better-management-2022-06-03_ro

Printre părțile interesate se numără: Statele Membre ale UE și autoritățile lor naționale, alte instituții ale UE, și anume Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European, precum și agențiile UE relevante, organizațiile internaționale, convențiile maritime regionale, autoritățile locale și regionale, inclusiv prin intermediul rețelelor și asociațiilor relevante, partenerii sociali, organizațiile de consumatori de la nivelul UE și de la nivel național, ONG-urile și alte organizații ale societății civile, mediul academic și institutele de cercetare care activează în domeniul politicii UE în domeniul mediului și al climei și în sectoare legate de factorii determinanți ai impactului asupra sănătății și mediului, întreprinderile și profesioniștii (în special IMM – urile) care își desfășoară activitatea în sectoare-cheie (de exemplu, mediu, transporturi, climă, agricultură, apă, sănătate, acvacultură și pescuit, alimente, energie, alte industrii, inclusiv cele responsabile pentru emisiile de azot și de fosfor etc.) și asociațiile lor sectoriale respective, organizațiile de sprijinire a întreprinderilor, cum ar fi clusterele, incubatoarele, centrele tehnologice, în special în domeniul economiei curate și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, precum și instituțiile financiare, în special cele care lucrează în domeniul finanțelor verzi.

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: