Data publicării: 7 iulie 2022

La sfârșitul lunii iunie, Comisia Europeană a adoptat noi propuneri de refacere a ecosistemelor deteriorate și de refacere a naturii în întreaga Europă, de la terenuri agricole și mări, la păduri și medii urbane. Comisia propune, de asemenea, reducerea utilizării și riscului pesticidelor chimice cu 50% până în 2030. Acestea sunt propunerile legislative emblematice pentru a urma strategiile privind biodiversitatea și „De la fermă la consumator” și vor contribui la asigurarea rezilienței și securității aprovizionării cu alimente în UE și în întreaga lume.

Ținte precise legate de reducerea utilizării de pesticide și de protecția polenizatorilor

Propunerea de lege pentru restaurarea naturii „este un pas cheie în evitarea colapsului ecosistemului și prevenirea celor mai grave efecte ale schimbărilor climatice și pierderii biodiversității. Restaurarea zonelor umede, râurilor, pădurilor, pășunilor, ecosistemelor marine, mediilor urbane și a speciilor pe care le găzduiesc din UE este o investiție crucială și rentabilă în securitatea alimentară, reziliența climatică, sănătatea și bunăstarea noastră. În același sens, noile norme privind pesticidele chimice vor reduce amprenta de mediu a sistemului alimentar al UE, vor proteja sănătatea și bunăstarea cetățenilor și lucrătorilor agricoli și vor contribui la atenuarea pierderilor economice pe care le suferim deja din cauza declinului solului, sănătății și pierderii polenizatorilor indusă de pesticide”, se apreciază în documentul Comisiei.

Legea pentru restaurarea naturii va stabili obiective și obligații de restaurare într-o gamă largă de ecosisteme de pe uscat și pe mare. Ecosistemele cu cel mai mare potențial pentru eliminarea și stocarea carbonului și prevenirea sau reducerea impactului dezastrelor naturale, cum ar fi inundațiile, vor fi prioritățile principale. Noua lege se bazează pe legislația existentă, dar acoperă toate ecosistemele, mai degrabă decât să se limiteze la Directiva Habitate și la ariile protejate Natura 2000, urmărind să pună toate ecosistemele naturale și seminaturale pe calea redresării până în 2030.

Țintele propuse includ inversarea declinului populațiilor de polenizatori până în 2030 și creșterea populațiilor acestora de acolo înainte; creșterea generală a biodiversității în ecosistemele agricole și o tendință pozitivă pentru fluturii de pajiști, păsările din terenurile agricole, carbonul organic în solurile minerale ale terenurilor cultivate și caracteristicile peisajului cu diversitate ridicată pe terenurile agricole.

Un pachet de politici cheie va sprijini fermierii și alți utilizatori pentru tranziția către sisteme de producție alimentară mai durabile.

Vor fi elaborate noi reguli ale Politicii Agricole Comune pentru a se asigura că fermierii sunt compensați pentru orice costuri legate de punerea în aplicare a noilor reguli pentru o perioadă de tranziție de 5 ani.. Concomitent, se va desfășura o acțiune mai puternică pentru creșterea gamei de alternative biologice și cu risc scăzut pe piață.

Se va intensifica cercetarea și dezvoltarea în cadrul programelor Orizont ale UE în sprijinul noilor tehnologii și tehnici, inclusiv agricultura de precizie.

Tranziția va fi susținută și de propunerea privind datele privind sustenabilitatea fermelor și de evoluțiile pieței în legătură cu agricultura de precizie, cum ar fi pulverizatoarele care utilizează tehnici de localizare geospațială și de recunoaștere a dăunătorilor.

Documentul original este disponibil pe https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/QANDA_22_3694

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: