Data publicării: 3 februarie 2023

Ponderea terenurilor agricole din UE pe care se practică agricultura ecologică a crescut cu peste 50% în perioada 2012-2020, cu o creștere anuală de 5,7%. În 2020, 9,1% din suprafața agricolă a UE a fost cultivată ecologic. În medie, deși cu variații substanțiale între Statele Membre, fermele ecologice sunt mai mari decât fermele convenționale și sunt conduse de manageri de fermă mai tineri. Vânzările cu amănuntul de produse ecologice s-au dublat în UE între 2015 și 2020. Acestea se numără printre principalele concluzii ale „Market Brief” privind agricultura ecologică publicat de Comisia Europeană în luna ianuarie 2023.

Fermele ecologice au costuri mult mai reduse

Cele patru țări cu cea mai mare suprafață în agricultură ecologică din UE sunt Franța, Spania, Italia și Germania, reprezentând împreună 52% din total în 2012 și 59% în 2020. Cea mai mare pondere a suprafeței destinate agriculturii ecologice în UE a fost dedicat pășunilor permanente (42%), urmate de furajele verzi (17%), cerealelor (16%) și culturilor permanente, precum pomii, măslinii și viile (11%). În ciuda creșterii semnificative, producția animală ecologică încă reprezintă o mică parte din producția animală totală a UE, între 1% și 7%, în funcție de sector.

Datele rețelei contabile agricole a UE (FADN) arată că fermele care produc plante ecologice cheltuiesc mult mai puțin pe îngrășăminte și pesticide decât fermele convenționale. Fermele de culturi arabile ecologice economisesc 75-100% la costurile produselor de protecție a plantelor pe hectar și 45-90% la costurile cu îngrășăminte pe hectar, comparativ cu fermele convenționale.

În schimb, fermele ecologice au randamente mai mici și în unele sectoare au o nevoie crescută de forță de muncă pentru a produce aceeași valoare a producției ca și fermele convenționale.

În 2020, 61,6% din terenurile UE care fac obiectul agriculturii ecologice au primit plăți specifice de sprijin ecologic din partea PAC, cu în medie 144 EUR/ha de sprijin PAC și 79 EUR/ha de cofinanțare națională. În noua PAC (începând cu 2023), sprijinul PAC pentru agricultura ecologică este mai mare.

Raportul de piață oferă date despre agricultura ecologică și evoluția sectorului ecologic al UE în ultimul deceniu, cu elemente analitice privind producția ecologică, sustenabilitatea sectorului, vânzările, sprijinul public primit de sectorul ecologic al UE. Acesta subliniază modul în care sprijinul UE pentru agricultura ecologică va contribui la realizarea obiectivelor Green Deal și include o prezentare generală a sprijinului pentru conversia și menținerea agriculturii ecologice, precum și a atenției pentru agricultura ecologică în planurile strategice ale PAC. Se pune un accent deosebit pe dezvoltarea sectorului agriculturii ecologice în anumite State Membre ale UE, și anume Austria, Polonia, Cehia, Franța și România. Raportul prezintă, de asemenea, inițiative ale UE care promovează cercetarea și inovarea în sectorul ecologic.

Mai multe informațiiși raportul integral puteți găsi urmând Organic farming in the EU: a decade of growth (europa.eu).

Recomandările editorilor pe aceeași temă: