Data publicării: 28 decembrie 2021

La mijlocul lunii decembrie, Comisia Europeană a adoptat cel mai recent raport privind punerea în aplicare a normelor UE privind apa. Raportul măsoară progresul statelor membre UE în direcția acelui obiectiv. Documentul arată că există încă un decalaj considerabil față de respectarea deplină a obiectivelor Directivei-cadru privind apa.

Toate statele s-au mișcat în direcția cea bună!

Statele membre UE își pun în aplicare programele de măsuri, în special pentru combaterea poluării și în ceea ce privește captarea și eficiența utilizării apei. Cu toate acestea, din cauza lipsei de finanțare suficientă, acest lucru nu se întâmplă cu viteza necesară. Reducerea riscului de inundații în Europa necesită implementarea consecventă a Directivei privind inundațiile și cooperarea transfrontalieră.

Raportul demonstrează că, până la jumătatea ciclului de gestionare a apei 2016-2021, punerea în aplicare a măsurilor a fost în curs de desfășurare în toate statele membre, cu întârzieri în unele cazuri. În comparație cu perioada anterioară, toate statele membre au raportat măsuri și câteva și-au finalizat raportarea și acum acoperă toate bazinele lor hidrografice. Majoritatea statelor membre au făcut unele progrese în identificarea presiunilor semnificative asupra corpurilor de apă care determină decalajul față de nivelul de implementare a măsurilor necesare pentru a obține o calitate bună a apei. Statele membre au raportat, de asemenea, obstacole întâmpinate în punerea în aplicare a măsurilor lor. Lipsa finanțării, întârzierile și guvernanța sunt cele mai importante impedimente.

Raportul este completat de trei studii: unul economic, și alte două care evaluează legăturile și interacțiunile dintre inundații și schimbările climatice, pe de o parte, și inundații și agricultură, pe de altă parte.

Conform studiului economic, costurile de investiții de capital ale măsurilor planificate în ciclul actual al Directivei-cadru privind apa (2016-2021) se ridică la cel puțin 142 de miliarde EUR. De remarcat faptul că doar impactul secetelor asupra economiei UE este estimat în prezent la 9 miliarde EUR pe an, dar ar putea ajunge la 65 miliarde EUR pe an până la sfârșitul secolului.
Studiul suplimentar privind inundațiile și schimbările climatice identifică soluții potențiale pentru a continua cu măsurile de reducere a efectelor schimbărilor climatice în managementul riscului de inundații.

Al treilea studiu despre inundații și agricultură concluzionează că este nevoie de a proteja mai bine terenurile agricole. În plus, trebuie să se utilizeze mai bine fondurile UE pentru măsurile de gestionare a riscului de inundații, să se îmbunătățească coordonarea dintre autoritățile de mediu și cele agricole relevante din statele membre și să se ofere fermierilor o consiliere mai bună privind gestionarea riscului de inundații.

Cei interesați pot consulta toate documentele aici .

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: