Data publicării: 29 iulie 2022

Comisia Europeană (CE) a făcut un nou pas, foarte important, în vederea implementării mai rapide și mai eficiente a Pactului Verde (Green Deal) prin adoptarea documentului care conține propuneri inovatoare în vederea refacerii ecosistemelor deteriorate și a refacerii naturii în întreaga Europă, de la terenuri agricole și mări, la păduri și medii urbane. Comisia propune, de asemenea, reducerea cu 50 % a utilizării pesticidelor chimice și a riscului aferent acestora până în 2030.

Refacerea naturii și reducerea consumului de pesticide – axe principale

Propunerile adoptate se referă la două obiective principale. Prima axă este un act legislativ privind refacerea naturii, cu scopul de a remedia, până în 2050, prejudiciile aduse naturii Europei. Conform acestei propuneri, care completează legislația existentă, fiecărui stat membru i se vor aplica obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru refacerea naturii în diferite ecosisteme. Obiectivul este ca prin măsurile de refacere a naturii să fie vizate cel puțin 20% din zonele terestre și maritime ale UE până în 2030 și, ca până în 2050, aceste măsuri să fie eventual extinse la toate ecosistemele care trebuie refăcute. Actul legislativ privind refacerea naturii va stabili obiective și obligații în materie de refacere pentru o gamă largă de ecosisteme terestre și marine. Ecosistemele cu cel mai mare potențial de eliminare și stocare a carbonului, precum și de prevenire sau reducere a impactului dezastrelor naturale, cum ar fi inundațiile, vor reprezenta una dintre principalele priorități. Noul act legislativ va beneficia de o finanțare semnificativă din partea UE: aproximativ 100 de miliarde EUR vor fi puse la dispoziție pentru cheltuielile legate de biodiversitate, inclusiv pentru refacere.

A doua axă stabilește norme stricte pentru reducerea utilizării pesticidelor chimice și asigurarea unor sisteme alimentare mai durabile până în 2030. Propunerea transformă directiva existentă într-un regulament care se va aplica direct în toate statele membre. Principalele ținte sunt interzicerea tuturor pesticidelor în zonele sensibile și stabilirea unor obiective obligatorii din punct de vedere juridic la nivelul UE și la nivel național, în vederea reducerii cu 50 % a utilizării pesticidelor chimice și a riscului asociat acestora și a utilizării pesticidelor mai periculoase până în 2030. Statele membre își vor stabili propriile obiective naționale de reducere în limitele unor parametri definiți pentru a se asigura că obiectivele la nivelul UE sunt îndeplinite.

Prin noile măsuri se va asigura faptul că toți fermierii și alți utilizatori profesioniști de pesticide practică gestionarea integrată a dăunătorilor (IPM), conform căreia, pentru prevenirea și combaterea dăunătorilor sunt avute în vedere mai întâi metode alternative care respectă mediul, pesticidele chimice putând fi utilizate numai în ultimă instanță. Măsurile prevăd și obligativitatea ca fermierii și alți utilizatori profesioniști să păstreze evidențe. De asemenea, statele membre trebuie să stabilească norme specifice culturilor, în care să identifice alternativele la pesticidele chimice.

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: