Data publicării: 4 octombrie 2022

Comisia Europeană (CE) a adoptat la sfârșitul lunii trecute un regulament care oferă un cadru comun pentru monitorizarea și evaluarea realizărilor politicii agricole comune (PAC). Această decizie stabilește, de asemenea, reguli clare privind informațiile detaliate pe care STATELE MEMBRE vor trebui să le colecteze, astfel încât să poată dezvolta instrumentele informatice și sistemele de colectare adecvate înainte de începerea noii PAC la 1 ianuarie 2023.

Noul regulament acordă atenție eficienței

Noul regulament de punere în aplicare marchează un pas important în conformitate cu reorientarea generală a PAC de la un accent pe conformitate la un accent pe rezultate și performanță.

Noul cadru de evaluare stabilit în regulament se bazează pe experiența existentă și oferă o înțelegere comună a conceptelor și elementelor cheie pentru monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a planurilor strategice PAC. Atunci când își evaluează planurile strategice PAC, se așteaptă ca statele membre să își evalueze factorii de succes. Factorii de succes, enumerați în anexa la regulament, au ca scop evaluarea realizării obiectivelor PAC, de exemplu scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură, stabilitatea sau creșterea venitului agricol, îmbunătățirea echilibrului nutrienților pe terenurile agricole sau creșterea afacerilor rurale. Beneficiile planurilor strategice ale PAC trebuie, de asemenea, să fie atinse la un cost rezonabil și să aibă în vedere simplificarea atât pentru beneficiari, cât și pentru administrație. Prin urmare, noul regulament acordă atenție și eficienței.

În cadrul Raportului anual de performanță, statele membre vor împărtăși Comisiei date agregate la nivel național, oferind o imagine de ansamblu asupra nivelului de implementare a Planului strategic PAC. În noul cadru de monitorizare și evaluare, statele membre vor furniza și informații aprofundate Comisiei. Acestea vor cuprinde:

  • date privind intervențiile pe beneficiar, pentru fiecare dintre plățile PAC efectuate;
  • date despre beneficiari, cu caracteristicile specifice ale beneficiarilor PAC, inclusiv sexul acestora, locația fermei lor, precum și practicile agricole pe care le implementează în condiții de condiționalitate;
  • date privind intervențiile sectoriale, cu informații administrative privind organizarea producătorilor, dacă este cazul, precum și informații detaliate despre intervențiile efectuate în sectoare specifice precum fructele și legumele, vinul sau apicultura;
  • date privind proiectele Parteneriatului european pentru inovare sprijinite de PAC;
  • date despre grupurile de acțiuni locale (GAL) și activitățile finanțate prin LEADER .

Datorită acestor date detaliate, Comisia, precum și analiștii și cercetătorii independenți, vor putea evalua contribuția PAC la cele zece obiective specifice ale sale. Aceste date vor fi folosite și pentru pregătirea viitoarei PAC, precum și pentru a aborda mai multe recomandări ale Curții de Conturi Europene.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: