Data publicării: 13 mai 2019

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN) în cadrul căruia funcționează și portalul web, www.apanoastra.ro , este prezent acum și pe platforma Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală.

Poluarea redusă până acum cu 300 tone azot pur/an!

Proiectul CIPN este prezentat ca un studiu de caz în domeniul bioeconomiei. „Această inițiativă a fost pusă în practică pentru a permite fermierilor mici să efectueze o bună gestionare a gunoiului de grajd, în conformitate cu Directiva Nitrați.

În acest scop, platformele comunale de colectare au fost construite și echipate, printre altele, cu tractoare, remorci, o mașină de împrăștiat gunoi de grajd și o vidanjă. Inițial, studiile de fezabilitate și proiectele tehnice au fost finanțate de un împrumut al Băncii Mondiale, iar platformele au fost gestionate de către administrațiile locale. Fermierii pot solicita colectarea gunoiului de grajd din gospodăriile lor și compostarea la platformă, înainte de a fi răspândit înapoi pe câmpuri”, se spune în prezentare.

În ceea ce privește rezultatele obținute până acum, prezentarea pune în evidență faptul că inițiativa contribuie la atingerea standardelor stabilite în Directiva privind Nitrații, relativ la controlul și reducerea poluării cu nutrienți. Depășind chestiunea protecției apelor, proiectul contribuie și la sprijinirea agriculturii la scară mică, a producătorilor locali, a lanțurilor scurte de producție a alimentelor și schemelor de agromediu.

Cât privește lecțiile învățate din proiect, în prezentare se arată că „astfel de inițiative necesită o combinație de acțiuni. Schimbarea comportamentului este cheia, iar investițiile trebuie să fie completate cu diseminarea informațiilor, creșterea gradului de conștientizare și instruire a fermierilor și altor părți implicate. Monitorizarea și evaluarea sunt, de asemenea, esențiale.”

În concluzie, putem spune că proiectul CIPN a dobândit recunoaștere europeană, ca o inițiativă de succes și un exemplu de bune practici! Prezentarea se găsește aici.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: