Data publicării: 10 noiembrie 2021

Așa după cum am mai arătat, prevederile Programului de Acțiune (PA) sunt obligatorii pentru absolut toți fermierii. Nerespectarea lor atrage după sine sancțiuni. În schimb, conformarea la Codul de bune practici agricole (CBPA) este voluntară. Cu alte cuvinte, prevederile din acest al doilea document au doar titlu de recomandare. Aceasta nu înseamnă, însă, că trebuie ignorate. Dimpotrivă, respectarea lor ajută la o mai bună organizare a activității din ferme și la o mai eficientă prevenire a poluării apelor cu azot din surse agricole!

„Apele Române”, Garda de Mediu și Direcțiile Agricole Județene – principalii factori de control

Activitatea de monitorizare a PA este realizată de Administraţia Naţională „Apele Române”, prin Administraţiile Bazinale de Apă, în ceea ce priveşte starea resurselor de apă şi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţiile Agricole Judeţene, în privinţa aspectelor agricole.

Controlul respectării PA vizează cel puţin următorii indicatori:

a) respectarea perioadei de interdicție în aplicarea pe teren a îngrăşămintelor;

b) capacitatea de stocare a gunoiului de grajd pe platforme individuale sau comunale;

c) depozitarea gunoiului de grajd în câmp şi gestiunea efluenţilor de siloz;

d) utilizarea îngrăşămintelor pe terenuri în pantă şi acoperirea cu culturi agricole în timpul iernii a terenurilor în pantă;

e) restricţii privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenuri saturate cu apă, inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă;

f) aplicarea îngrăşămintelor pe terenuri adiacente cursurilor de apă sau în vecinătatea captărilor de apă potabilă (zone de protecţie şi fâşii de protecţie);

g) respectarea limitei maxime de azot/ha/an pentru aplicarea îngrăşămintelor organice de origine animală, precum şi a standardelor privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot – planul de fertilizare;

h) aplicarea îngrăşămintelor chimice şi organice cu azot pe pajişti permanente (păşuni şi fâneţe);

i) acoperirea solului cu vegetaţie în perioada de iarnă (menţinerea unei cantităţi minime de vegetaţie care să acopere terenul în perioadele ploioase, cu zăpadă sau cu îngheţ);

j) delimitarea grafică a suprafeţelor de teren agricol reprezentând fâşii de protecţie pentru apele de suprafaţă şi sursele de captare a apei potabile la nivelul exploataţiei (extras din harta perimetrelor fâşiilor de protecţie la nivelul localităţii, adiacente cursurilor de apă);

k) existenţa şi completarea la zi a documentelor de evidenţă ale exploataţiei agricole.

În fine, Garda Naţională de Mediu, prin Comisariatele judeţene şi Direcţiile pentru Agricultură Judeţene controlează modul de aplicare a PA şi raportează anual Ministerului Apelor şi Pădurilor, respectiv Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, stadiul implementării acestui program.

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: