Data publicării: 15 decembrie 2022

În optica noului Plan Național Strategic pentru perioada 2023 – 2027 (PNS), sectorul zootehnic are un rol însemnat. Acesta are un potențial ridicat de dezvoltare atât pentru creșterea efectivelor de animale cât și pentru diversificarea speciilor având în vedere ariile extinse pentru pășunat și suprafețele arabile dedicate plantelor de nutreț.

Persoanele fizice nu pot beneficia de această măsură!

Cu toate acestea, sectorul zootehnic întâmpină în continuare probleme structurale și de competitivitate dat fiind gradul mare de specializare, specificul tehnologiei de creștere, sănătatea animalelor, integrarea soluțiilor digitale, sistemele de biosecuritate, dar și necesitatea asigurării producției pe tot parcursul anului în fluxul tehnologic de creștere. Astfel, sectorul zootehnic este unul de o mare complexitate și cu nevoi investiționale majore.

Pentru a atenua nivelul actual al emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și amoniac din agricultură, în contextul intensificării durabile a agriculturii, există în continuare nevoia de a sprijini investițiile în managementul adecvat al gunoiului de grajd (dotare și facilități moderne pentru depozitarea și aplicarea gunoiului de grajd și a nămolului de epurare, utilaje folosite pentru reducerea amprentei GES și amoniac, precum și tehnologii care contribuie la susținerea unei economii cu un nivel scăzut de carbon).

În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiecte care promovează formele asociative, dezvoltarea structurilor agricole în mod echilibrat prin consolidarea exploataților de dimensiuni medii, tehnologiile și tehnicile de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale, acțiuni în scopul gestionării corespunzătoare a riscurilor de la nivelul exploatației, precum și maturitatea solicitantului.

De această măsură pot beneficia fermierii, cu excepția persoanelor fizice; cooperative agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri și grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR, care deservesc interesele membrilor.

Dintre principalele condiții de eligibilitate amintim:

  • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin această intervenție;
  • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico – economice;
  • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații agricole cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
  • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
  • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
  • Investiția trebuie sa respecte toate standardele obligatorii în vigoare.

Vom reveni asupra proiectelor eligibile în cadrul investiției, precum și asupra sumelor acordate.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: