Data publicării: 12 aprilie 2022

Așa cum am spus deja, aplicarea îngrășămintelor, chiar și a celor organice, trebuie să respecte anumite reguli. Altminteri, fertilizanții nu își ating decât parțial scopul și, pe deasupra, otrăvesc apele din fântâni și din râuri. De aceea, continuăm să prezentăm regulile minimale pe care Programul de Acțiune (PA), obligatoriu pentru toți fermierii, le instituie.

Aplicarea îngrășămintelor se face în condiții meteo favorabile!

În cuprinsul Articolului 11 al PA se atrage atenția că descărcarea sau depozitarea gunoiului în apropierea surselor de apă, golirea sau spălarea buncărelor şi utilajelor de administrare a îngrăşămintelor de orice fel în apele de suprafaţă sau în apropierea lor este interzisă, conducând la poluarea mediului şi se sancţionează potrivit legii.

În timpul administrării îngrăşămintelor organice naturale lichide şi semilichide, se vor adopta bunele practici în scopul evitării trecerii acestora în sursele de apă, și anume:

  • să se aibă în vedere condiţiile meteorologice şi starea solului. În cazul aplicării la suprafaţa solului, se va evita împrăştierea pe timp cu vânt, cu soare puternic, ori în timpul precipitațiilor;
  • să se evite orice descărcare accidentală sau intenţionată a acestor lichide, din rezervorul sau cisterna utilajului de administrare, în apropierea oricărei surse de apă sau direct în aceasta. În acest scop este necesar ca rezervorul sau cisterna să fie protejate sau construite din materiale anticorozive. Atât la transportul, cât şi la administrarea acestor îngrăşăminte, pierderile tehnologice sau prin neetanşeitatea utilajelor trebuie reduse în totalitate.
  • în nici un caz nu se vor efectua reparaţii sau alte operaţii, în afara celor tehnologice, dacă utilajul este încărcat parţial sau total.

PA mai precizează că uniformitatea de împrăştiere, indiferent dacă această operaţie se efectuează manual sau mecanizat, trebuie să depăşească 75%.

În concluzie, fertilizarea este o operațiune care trebuie făcută în mod responsabil. Doar astfel putem păstra apele curate!

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: