Data publicării: 11 aprilie 2022

Utilizarea îngrășămintelor este vitală pentru culturi bogate. Dar aplicarea lor nu trebuie făcută oricum și oricând.

Acum, la început de sezon, reamintim un set minimal de cerințe și obligații, cuprinse în Programul de acțiune (PA), respectarea acestora fiind obligatorie pentru toți agricultorii!

Atenție la tipul îngrășămintelor!

Îngrășămintele trebuie aplicate în mod diferențiat, în funcție de tipul și specificul acestora. Așa după cum se arată în Art. 10 al PA, îngrăşămintele solide pot produce poluare numai în situaţia unor ploi abundente ce intervin imediat după aplicare. În schimb, cele organice lichide, dacă nu sunt aplicate corect, pot produce poluare în mod direct. Orice ploaie intervenită la scurt timp după aplicarea lor va mări riscul de poluare.

Odată cu instalarea primăverii, trebuie acordată atenție regulilor specifice: se interzice aplicarea oricărui tip de îngrăşământ (organic sau chimic) pe timp de ploaie ori soare puternic, precum şi pe terenurile cu exces de apă. De asemenea, nu se aplică îngrăşămintelor dacă solul este crăpat (fisurat) în adâncime sau este săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură, mai precizează respectivul articol.

Îngrăşămintele organice se aplică cât mai devreme posibil, în afara perioadei de interdicție, dar în perioada de creştere a culturilor, pentru a maximiza preluarea nutrienţilor de culturi şi a minimiza riscul poluării. În fiecare an, cel puţin jumătate din cantitatea de gunoi stocată în timpul iernii, trebuie împrăştiată până la 1 iulie, iar restul până înainte de începerea perioadei de interdicție, în cazul în care pe terenul respectiv se înfiinţează o cultură de toamnă.

O deosebită atenție trebuie acordată pe durata administrării, astfel încât materialul aplicat să nu ajungă prin scurgere în sursele de apă, în acest scop fiind necesar să se evite fertilizarea pe porţiunile de teren aflate în imediata apropiere a canalelor, cursurilor de apă sau a altor surse de apă, să se aibă în vedere condiţiile meteorologice (absenţa precipitaţiilor în momentul aplicării) şi starea de umiditate a solului (solul uscat diminuează scurgerea de apă), mai avertizează PA.

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: