Data publicării: 15 aprilie 2020

Așa după cum am arătat, pentru a se putea feri apele de suprafață de poluarea cu substanțe provenite din lucrările agricole, Codul de Bune Practici Agricole a preluat din Legea Apelor o serie de prevederi. Cele mai importante dintre acestea se referă la distanțele minime față de maluri de la care poate începe înființarea culturilor. Aceste distanțe sunt numite zone de protecție. Am arătat deja cât de mari sunt aceste distanțe în cazul cursurilor de apă și al lacurilor. În continuare vom vorbi despre zonele de protecție în cazul unor lucrări hidrotehnice speciale, precum și al captărilor de apă potabilă.

Zone speciale de protecție și fâșiile-tampon

În cazul barajelor, indiferent din ce sunt construite, zona de protecție este de 20 de metri. În schimb, în jurul instalațiilor de determinare a calității apelor, precum și a altor construcții și instalații hidrometrice, este de doar doi metri și scade la 1,5 metri în jurul forajelor hidrogeologice din rețeaua națională de observații și măsurători și doar un metru în jurul forajelor hidrogeologice simple, de drenaj sau de măsurare a debitelor.

Pe lângă zonele de protecție, în funcție de condițiile specifice existente în fiecare zonă, precum și în funcție de modul de utilizare a apei, se pot institui și zone de protecție sanitară și hidrogeologică, adiacente zonei de protecție.

Este interzisă cu desăvârșire utilizarea îngrășămintelor de orice fel în zonele de protecție instituite în jurul lucrărilor de captare, a construcțiilor și instalațiilor destinate alimentării cu apă potabilă, a surselor de apă potabilă destinate îmbutelierii, a surselor de ape minerale destinate curei interne sau îmbutelierii, precum și a lacurilor și nămolurilor terapeutice!

Pe terenurile cu o pantă mai mică de 12%, lățimea minimă a zonei tampon trebuie să fie de un metru. Dacă panta este mai mare, atunci lățimea se va tripla!

După cum se poate observa, toate aceste reguli sunt de natură să păstreze curățenia apelor de suprafață, astfel încât ele să își păstreze valoarea socială, economică, etc.

Trebuie să păstrăm apele curate, pentru noi și pentru copiii noștri!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: