Data publicării: 27 septembrie 2019

Așa cum am arătat deja, cantitatea maximă de azot substanță activă, din îngrășăminte organice, pe care Codul de Bune Practici Agricole (CBPA) o permite într-un an pentru fertilizarea unui hectar de teren este de 170 kg azot substanță activă. Deasemenea, există în CBP și indicații asupra cantităților optime de utilizat în funcție de cultura practicată. Există însă și situația specială, în care panta terenului este mai mare de 12%. În această situație, pentru a limita pierderile prin scurgerile de suprafață, lucrurile stau altfel!

Pantă mare = cantitate de azot redusă

În cazul în care panta terenului este mai mare de 12%, cantitățile de azot care pot fi aplicate sunt mai mici. Acest lucru este necesar din mai multe motive. Primul dintre ele este acela că îngrășămintele sunt levigate mult mai repede în aceste zone, unde apa se scurge la vale. Astfel, în loc să rămână la dispoziția plantelor, azotul este dizolvat și transportat către zonele mai joase, unde se scurg apele provenite din precipitații.

Cantitățile de azot optime, în funcție de cultură, pe această categorie de terenuri, sunt prezentate în tabelul următor și sunt preluate din CBPA, disponibil și aici.

Grâu Porumb boabe Alte cereale Floarea soarelui Rapiță Cartofi Sfeclă de zahăr Legume Pășuni
Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an
120 130 100 100 100 140 170 160 100

O altă prevedere deosebit de importantă a CBPA spune că „în cazul în care cantitatea maximă de azot (mineral şi organic), care se poate aplica într-un an pe un teren agricol, rezultată din planul de fertilizare bazat pe studii agrochimice sau din standardele privind cantităţile maxime de îngrăşăminte care pot fi aplicate, este mai mică de 170 kg de azot pe hectar şi an, doza maximă de azot din gunoi de grajd care poate fi aplicată pe terenul agricol sub formă solidă sau lichidă nu poate depăşi această valoare.”

Respectând aceste prevederi, putem să păstrăm curată apa din fântânile noastre!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: