Data publicării: 26 septembrie 2019

Folosirea gunoiului de grajd pentru îngrășarea pământului nu este o chestiune atât de simplă cum ar putea părea la prima vedere. Așa cum am tot spus, efectul cel mai grav al infiltrării în sol a unei cantități prea mari de azot este poluarea apelor din fântânile din zonă. Iar de acolo până în organismul locuitorilor drumul este foarte scurt.

Între insuficient și prea mult

Întrebările principale, atât pentru fermieri, cât și pentru cercetători, sunt cât azot reprezintă cantitatea optimă pentru culturi, și mai ales, care este cantitatea maximă ce poate fi aplicată, astfel încât să nu se ajungă la poluare, dar culturile să se poată dezvolta în condiții favorabile. Răspunsul la aceste două întrebări, rezultat în urma unor studii și măsurători ample, poate fi găsit în Codul de Bune Practici Agricole (CBPA), disponibil și aici .

În tabelul următor vă prezentăm cantitatea maximă de azot substanță activă necesară pe un hectar de teren cu panta mai mică de 12% ce poate fi aplicată fără un studiu agrochimic, în funcție de cultură, așa cum este stabilită de CBP:

Grâu Porumb boabe Alte cereale Floarea soarelui Rapiță Cartofi Sfeclă de zahăr Legume Pășuni
Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an Kg azot/ha/ an
120 130 100 100 100 140 170 160 100

Aceste cantități considerate optime de către specialiștii care au elaborat CBPA sunt stabilite pe baza productivităților medii din ultimii zece ani și a conținutului mediu de azot din sol în zonele specifice fiecărui tip de cultură. Depășirea acestor plafoane se poate face doar în baza unui plan de fertilizare întocmit în baza unui studiu agrochimic, în limita cantităților ce reies în baza acestuia.

În orice caz, cantitatea maximă de azot substanță activă/ha/an din îngrășăminte organice este de 170 kg – aceasta neputând fi depășită. Utilizarea unei cantități mai mari este echivalentă cu certitudinea că apa din fântânile din zonă va fi poluată!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: