Data publicării: 20 februarie 2020

Iată că iarna aproape că s-a terminat. Pentru unele tipuri de teren și de culturi, deja peste o săptămână se termină interdicția de aplicare a îngrășămintelor, iar peste trei săptămâni se pot fertiliza toate categoriile de terenuri. De aceea considerăm că nu este lipsit de utilitate să reamintim cantitățile maxime de azot care pot fi aplicate.

Cartarea agrochimică – cea mai sigură metodă!

Cantitățile maxime de azot care pot fi folosite pentru fertilizarea culturilor, fără studii agrochimice pe teren, variază în funcție de planta cultivată și de panta terenului. Cea mai bună metodă de a afla cantitățile de azot care trebuie utilizate este, însă, cartarea agrochimică. Aceasta este o metodă precisă și are avantajul de a furniza date individualizate pentru fiecare loc în parte. Codul de Bune Practici Agricole (CBPA) prevede că în cazul efectuării acestui studiu, cantitatea de azot permisă a fi împrăștiată pe teren este aceea stabilită în urma determinărilor respective.

Atunci când nu există o astfel de cartare, CBPA stabilește limite maxime de azot substanță activă/hectar, în funcție de cultură și de panta terenului. Calculul este făcut de către specialiști astfel încât să acopere necesarul pentru obținerea unei producții echivalente cu media la nivel național a ultimilor zece ani, în condițiile unei fertilizări echilibrate.

Pentru terenurile cu panta sub 12%, aceste cantități sunt prezentate în tabelul următor:

Cultura Grâu Porumb boabe Alte cereale Floarea soarelui Rapiță Cartofi Sfeclă de zahăr Legume Pășuni
Cantitate kg. azot s.a/ha/an 120 130 100 100 100 140 170 160 100

În situația în care panta terenului este mai mare de 12%, riscul scurgerii la suprafață a fertilizanților crește. Ca atare, cantitățile maxime permise sunt mai mici, după cum se vede și în tabelul următor:

Cultura Grâu Porumb boabe Alte cereale Floarea soarelui Rapiță Cartofi Sfeclă de zahăr Legume Pășuni
Cantitate kg. azot s.a/ha/an 90 80 80 80 80 90 120 100 80

Aceste cantități se aplică fracționat, în mai multe etape de fertilizare, de regulă trei. Una dintre aplicări este bine să se facă odată cu semănatul, recomandă specialiștii.

Respectând cantitățile prevăzute de CBPA putem reduce semnificativ riscul de a polua apa din fântânile noastre, ca și pe aceea din râuri!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: