FERMIER
NUMELE / DENUMIREA
SUPRAFAȚA (ha)
SISTEMUL DE CREȘTERE
DEPOZITARE