Data publicării: 10 ianuarie 2020

Campania agricolă de primăvară este exact ca o operațiune militară. Dacă este bine pregătită și toate mișcările, ca și necesarul de materiale și personal sunt bine orgnizate, atunci și succesul este asigurat. De aceea, campania agricolă de primăvară trebuie pregătită pe îndelete, încă din timpul iernii.

Cartarea agrochimică – soluția ideală pentru a afla necesarul de îngrășăminte

Cea mai bună soluție pentru a asigura necesarul optim de nutrienți pentru culturi este cartarea agrochimică a terenurilor. În acest fel se poate afla cantitatea exactă de azot și alte substanțe care trebuie aplicate pe solele respective, astfel încât producția să aibă randamentul optim iar apele din zonă, atât cele din pânza freatică, cât și cele de suprafață, să nu fie poluate.

Adeseori, în perioada de iarnă se pot face cartări agrochimice. Pe baza rezultatelor, se poate întocmi planul de fertilizare pentru viitorul sezon agricol și se poate realiza chiar și un proiect de buget.

Conform Codului de Bune Practici Agricole (CBPA), cartarea agrochimică este documentul care stabilește cel mai bine necesarul exact de îngrășăminte. Dacă aceasta nu a fost făcută, atunci cantitatea de fertilizanți este limitată la cea stabilită de CBPA în funcție de fiecare cultură.

De asemenea, foarte important este ca încă din timpul iernii să fie stabilite soiurile sau hibrizii care vor fi cultivate, precum și densitatea de semănat, în funcție de specificul fiecărei ferme. Odată stabilite, se pot lansa comenzile pentru materialul semincer necesar, pentru a avea certitudinea achiziției din vreme a unei semințe de calitate. Același lucru este valabil și pentru îngrășăminte.

În concluzie, pregătirea încă din iarnă a campaniei din primăvară asigură premizele unei mai bune gestionări a situației, având ca efect inclusiv păstrarea apelor curate!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: