Data publicării: 9 septembrie 2022

Recent, MADR, în colaborare cu Academia de Științe Agricole și Silvice, au emis un nou ghid de bune practici agricole în condițiile secetei extreme. În document (care poate fi accesat la adresa https://www.madr.ro/ghid-de-bune-practici-agricole.html) sunt prezentate o serie de măsuri menite a asigura păstrarea apei în sol o perioadă cât mai lungă. În continuare vom sublinia câteva practici, adaptate sezonului.

Arătura și scarificarea – doar în cazuri extreme!

În primul rând este recomandată eliminarea, pe cât posibil, în aceste condiții, a lucrării de arat, cât și a lucrărilor solului care duc la pierderea apei, efectuând aceste lucări numai în cazuri speciale: prezența unor populații ridicate de dăunători care iernează în straturile superficiale sau a agenților patogeni deosebit de păgubitori.

În general, în ceea ce privește conservarea apei în sol, le este recomandat fermierilor să ia în calcul tehnici de înființare a culturilor de tip conservativ (agricultură regenerativă), cum ar fi: lucrările minime ale solului („minimum-till”), lucrarea solului în benzi („strip-till”) și semănatul direct („no-till”).

Oricare din aceste tehnici poate fi aplicată în urma unei lucrări superficiale de dezmiriștire.

Dezmiriștitul este recomandabil a fi făcut sub forma unei lucrări superficiale (la maximum 5 cm adâncime), imediat după sau concomitent cu recoltarea culturii premergătoare. În acest fel se asigură: ruperea capilarității superficiale a solului, pentru conservarea apei în sol și limitarea fenomenului de evaporare a apei din sol; încorporarea parțială a resturilor vegetale din miriște pentru protejarea solului (cu scopul de a evita încălzirea excesivă a solului) și germinarea semințelor de buruieni.

Toate aceste efecte creează premisele unui pat germinativ de calitate care să ofere condiții favorabile semințelor, răsărirea uniformă a plantelor și o dezvoltare normală în primele faze de vegetație.

Mai trebuie adăugat că utilizarea gunoiului de grajd pe solurile nisipoase îmbunătățește capacitatea solului de a rețina apa.

Alte numeroase sfaturi utile, precum și exemple despre cum metodele descrise au funcționat în diferite regiuni ale țării în anul agricol trecut, vă stau la dispoziție în ghidul prezentat.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: