Data publicării: 7 august 2019

De cele mai multe ori, în zonele de deal, la poalele munților, dar și în zonele de câmpie, apa lipsește exact atunci când e mai mare nevoie de ea, în schimb prisosește în alte perioade. Acest lucru se petrece încă din cele mai vechi timpuri. Ca să atenueze impactul acestei probleme, agricultorii au găsit soluții pentru captarea și depozitarea apei în bazine naturale.

Apă bună pentru perioade secetoase

În mod firesc, în lunile de primăvară, în cele mai multe zone din țara noastră există un excedent de apă. Acesta provine pe de o parte din topirea zăpezilor, iar pe de altă parte din ploile de primăvară. Pe măsură ce se instalează vara, ploile se împuținează. Temperaturile ridicate fac ca evaporarea să fie mai intensă, iar plantele, mai dezvoltate, au nevoie de mai multă apă.

În unele zone, acolo unde configurația terenurilor o permite, încă din cele mai vechi timpuri oamenii construiau bazine pentru colectarea și păstrarea apei. În acestea, excesul de apă din primăvară era acumulat pentru utilizarea în perioada secetoasă, atât pentru oameni, cât și pentru animale sau culturi. Urmele unor astfel de bazine se pot vedea încă la Sarmisegetuza, spre exemplu.

În perioada modernă, în zonele de deal, mai ales, dar și în zonele de câmpie, acolo unde există înălțimi de pe a căror versanți se scurge apa din precipitații, se pot construi astfel de amenajări. Nu este vorba despre lucrări importante, ci doar de construirea unor bazine de captare a apei pe valea unor torente sau canale de scurgere naturală a precipitațiilor. Cel mai indicat este ca bazinele să fie cât mai simple, construite din materialele naturale, din zonă. Spre exemplu, în județul Alba, un astfel de bazin a fost construit pe valea unui torent. Ca materiale au fost utilizate împletituri de nuiele și argilă din zonă. Doar pentru hidroizolație a fost adusă o folie specială. Bazinul, cu o capacitate de 300 – 400 metri cubi, se umple în timpul primăverii. Când este nevoie, apa de acolo este folosită pentru alimentarea unui sistem de irigații prin picurare a unei livezi de 20 ha.

Astfel de exemple, dar la o scară mai mică se pot întâlni și în grădinile unor gospodari din diferite zone.

Aceste bazine, deloc greu de realizat, prezintă avantajul că asigură utilizarea eficientă a apei în perioadele de secetă. În același timp, pentru că sunt construite din materiale naturale, fără a fi folosiți diferiți agenți poluanți, apele de suprafață și subterane sunt păstrate curate.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: